Matej T. Vatovec: Poslansko vprašanje o ukinitvi dodatka za delovno aktivnost

Poslansko vprašanje o ukinitvi dodatka za delovno aktivnost je poslanec Matej T. Vatovec zastavil premierju vlade na seji Državnega zbora v torek, 9. julija 2019.

Bom začel najprej s citatom. »Dvignili bomo dodatek za aktivnost za prejemnike denarnih socialnih pomoči in sicer s ciljem njihove aktivacije ter zmanjšanja pasti revščine.«
spoštovani predsednik Vlade! To ni stavek iz programa Levice, to je stavek, ki ste ga zapisali v temeljni programski dokument vaše Vlade. Gre za stavek iz vaše koalicijske pogodbe. In navkljub temu zapisu, te zaveze pravzaprav, je Vlada, ki jo vodite, potrdila novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki s tem dodatkom delajo nekaj popolnoma nasprotnega, ga ukinja. Zdaj, če parafraziram ta citat iz te koalicijske pogodbe, so posledice jasne. Aktivacija bo manjša in seveda tudi bistveno višja past revščine. Seveda je jasno, da je cilj za takšen ukrep zgolj eden, to je varčevanje, kar ste tudi sami zapisali v predlogu zakona. Beremo lahko, da bo državni proračun zaradi ukinitve dodatka še letos pripravil 8 milijonov, naslednje leto pa kar 16 v državnem proračunu. Zapisali ste tudi, da bo ta ukrep zmanjšal socialne pomoči kar 9 tisoč družinam, in da bo več kot tisoč 500 družin ostalo brez socialnih pomoči, ki jih danes prejemajo. Jasno ste zapisali, da boste s tem ukrepom prizadeli 23 tisoč ljudi. Kdo so ti ljudje? V največji meri so to družine kjer so starši pravzaprav zaposleni. Večina prejemnikov višjega dodatka za delovno aktivnost, se pravi, tisti, ki delajo več ur mesečno, je dejansko zaposlenih oziroma opravljajo delo, nekako delo za plačilo. Zdaj, na papirju se to mogoče sliši kot številke, kot neki abstraktni pojmi, dajva to pogledati nekoliko bolj plastično. Vzemiva deniva mati samohranilko, ta ob rednem delu za minimalno plačo zaradi tega dodatka prejme nekaj več kot 100 evrov mesečno. Teh 100 evrov boste brezposelnim, zaposlenim staršem samohranilcem, ki delajo za minimalno plačo, enostavno vzeli.
Poglejmo dalje še recimo kakšen vpliv ima tak protisocialen ukrep za denimo tričlansko družino, kjer je eden od staršev polno zaposlen in prejema nižji dohodek drugi pa je brezposeln. Vzeli jim boste celi 200 evrov. Skratka, še enkrat, 23 tisoč ljudi še globlje potiskate v revščino. Zaradi tega vas sprašujem ali se pravzaprav zavedate, da bo ta ukinitev prizadela najbolj revne delavce, samohranilce, na minimalnih plačah in družine kjer zgolj en starš, tisti ki je zaposlen. Zakaj ste se v Vladi odločili za ukrep, ki je diametralno nasproten s tistim kar ste zapisali v koalicijsko pogodbo? In nazadnje, kdaj lahko pričakujemo ukrepe, ki bodo šli v smeri krepitve socialne države, boju proti revščini ne pa nasprotnemu, se pravi slabitvi socialne države in pravzaprav poglabljanju revščine.

Odgovor premierja in nadaljevanje razprave sta dostopna tukaj.

Deli.