Marko Močnik: Vrhniško komunalno podjetje po treh letih slabega vodenja pred predvideno izgubo

Komunalno podjetje je pomembno za vsako občino, saj upravlja z infrastrukturo, skrbi za čisto in odpadno vodo ter za odpadke. Pomembni sta cena in kvaliteta storitev. Politika ima vpliv nanj, saj imenuje direktorje in nadzornike, razpolaga z dobičkom in plačuje izgubo. Naše komunalno podjetje je solastniško, občini Borovnica in Log – Dragomer imata skupaj 1/3 lastništva. Bilo je med najbolj naprednimi in priznanimi v Sloveniji in Evropi. V letu 2018 je imelo podjetje rekorden dobiček okoli 450.000€.

Po volitvah se je vodstvo občine Vrhnika enostransko zamenjalo uspešno vodstvo JP KPV. Omogočilo je izvedbo in razveljavitev razpisa za direktorja. Imenovali so v.d. direktorja, ki je bil na položaju dlje, kot je predpisano. Na koncu pa so sami za direktorja JP KPV imenovali kandidata, ki ga je g. Kukec ocenil kot povsem neustreznega. Komisija ga je na drugem razpisu uvrstila na četrto mesto med kandidati. Drugič je zamenjala člane nadzornega sveta. G. kukec je odstopil kot podžupan, da je lahko postal predsednik nadzornega sveta KPV. Skratka, v kratkem času so se vrstile kadrovske menjave in odhodi v vodstvu podjetja, kjer je imel glavno vlogo g. Kukec in vodstvo občine Vrhnika. To je vse postopke podpiralo kot večinski lastnik s preglasovanjem na vseh stopnjah odločanja, nadzora in vodenja vključno z Nadzornim svetom JP KPV.

G. Kukec je predstavil ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije, da je Odlok o ustanovitvi JP KPV v delu vsebinsko v neskladju z veljavno zakonodajo in zahtevala odpravo, do katere pa ni prišlo. G. Kukec je želel prek deleža naše občine in prevlade v občinskem svetu neuspešno vsiliti nesprejemljivo rešitev. Nato je g. Kukec odstopil kot podžupan in postal predsednik nadzornega sveta KPV. Prizadeva si povečati moč nadzornega sveta KPV z novo družbeno pogodbo. Novo družbeno pogodbo lahko izglasuje vrhniški občinski svet s preglasovanjem in brez sodelovanja ostalih dveh občin solastnic, kar pri spremembi odloka ni dosegel. Vendar pa bi s tem kršili zakonodajo, saj bi s podzakonskim aktom nadvladali Odlok, ki je še vedno v veljavi.

Zdi se, da pri spreminjanju Odloka o ustanovitvi KPV in sedanjem spreminjanju družbene pogodbe v prvi vrsti ne gre za odpravljanje neskladij z zakonodajo, pač pa za povečevanje moči nadzornega sveta, ki ga vodi g. Kukec in vodstvo občine Vrhnika ter s tem obvladovanje komunalnega podjetja s pomočjo predstavnikov stranke SDS v nadzornem svetu (nekdanji v.d. Mirko Antolović, sicer predsednik SDS Vrhnika in Boštjan Rigler iz SDS Log – Dragomer).

Vrhniško komunalno podjetje po treh letih slabega vodenja pred načrtovano izgubo

Po treh letih slabega vodenja, slabih odnosov s solastnicama, padca operativnosti, poslabšanjem odnosov med zaposlenimi in njihovimi odhodi je naše komunalno podjetje postalo nekonkurenčno in je pred predvidenimi 450.000€ izgube za 2022. Vodstvo KPV planira izgubo, ki ni prišla čez noč in je posledica slabega vodenja zadnjih treh let. Plačali pa jo bomo občani, neposredno prek položnic in posredno prek proračuna občine mi, občani.

Stanje kliče na odgovornost tako ljudi, ki so tri leta vodili podjetje, oba direktorja, kot tudi vrhniškega župana, bivšega podžupana in predsednika nadzornega sveta, da prevzamejo politično odgovornost in je ne naprtijo le sedanjemu direktorju. Ali ga bodo zamenjali?

Deli.