Lokalne volitve 2018 – kandidatne liste

GORENJSKA REGIJA

Bled
 1. MILAN REJC
 2. LJUBISLAVA KAPUS
 3. MIHA ŽVAN
 4. DANIJELA LESKOŠEK
 5. EMIL BRENCE
 6. IDA REPOVŽ GRABNAR
 7. JANEZ OTRIN
 8. MARTINA ŠTEFMAN
 9. SRETKO ĐUKANOVIĆ
 10. BRANKA TRPIN
 11. MATEVŽ PLEMELJ
 12. JANJA SINKOVIČ
Jesenice

ALMA REKIĆ, kandidatka za županjo

Volilna enota 1

 1. ADIN CRNKIČ
 2. MOJCA JEKLIČ
 3. BORIS ZUPANC
 4. SANJA ŽUJIĆ
 5. MILOŠ ŽUJIĆ

Volilna enota 2

 1. VLADO MLINAREC
 2. RENATA SELJAK
 3. JULIAN MIRANOVIČ ŠTEFANIČ
 4. MILENA DEŽMAN

Volilna enota 3

 1. ALMA REKIĆ
 2. IZTOK PERGAREC
 3. SENKA PORČA

Volilna enota 4

 1. BORIS GRILC
 2. JANA ERZAR MEDIĆ
 3. DEJAN JUSTIN
 4. KLARA GRILC
 5. ANTON HRIBAR
Kranj
 1. ANA ŠTROMAJER
 2. MAKSIMILJAN ŠTROMAJER
 3. NEJA BOBIČ
 4. JOŽE PETEK
 5. MOJCA MOČNIK
 6. JANEZ ROZMAN
 7. BREDA DRINOVEC KANCILIJA
 8. SLAVKO KANCILIJA
Radovljica
 1. MATEJA POTOČNIK
 2. BLAŽ TRČEK
 3. DARJA KÜRNER
 4. KLEMEN NOČ
 5. ALJA ČERNE
 6. LUKA KÜRNER
 7. MARJETKA BIZJAK
 8. AVGUST ZUPAN
 9. LENKA KAPUS OTRIN
 10. JOŽEF HOZJAN
 11. MONIKA HANŽIČ
 12. ABID KURTIĆ
 13. MARIJA POTOČNIK
 14. ANRI TOMIĆ
 15. KLEMEN ERMAN
Škofja Loka

Volilna enota 1

 1. NINA KOPAČ
 2. GAŠPER DOLJAK

Volilna enota 2

 1. ALEKSANDER VOLF
 2. TINA VATIĆ
 3. ALJAŽ DEBELJAK
 4. VIDA ŠINK KRENNER
 5. LENART FERLAN

Volilna enota 3

 1. ZDENKA ŠUŠTERŠIČ
 2. MATEJ LEBEN
 3. OLGA RANT
 4. MATEJ PINTERIČ

Volilna enota 4

 1. MARTIN TRAMPUŠ
 2. KATJA KOROŠEC
 3. IGOR FURLAN
 4. SUZANA HOBLAJ
 5. ŠPELA TRAMPUŠ RAMOVŠ
 6. MIHA KORDIŠ
Železniki

Volilna enota 1

 1. MATEJ MARKELJ
 2. MAJA JELENC
 3. BLAŽ VRHUNC

Volilna enota 2

 1. MIŠA HAFNER

Volilna enota 3

 1. GAŠPER PODLIPNIK
Žiri
 1. IVAN ALBREHT

GORIŠKA REGIJA

Ajdovščina

Volilna enota 1

 1. NINA ŠTRANCAR
 2. EMIL DJUKIĆ
 3. SILVA VOVK KETE
 4. BOGOMIR BIZJAK
 5. JASNA CIJAN

Volilna enota 2

 1. ROMANA POTRATA
 2. IZTOK ČERNIGOJ
 3. ASMIR SUKANOVIĆ
 4. KSENJA JERIĆ
 5. ERIKA LAH SEMENIČ
 6. SEBASTJAN KODELE

Volilna enota 3

 1. LEO BLAŠKO
 2. URŠKA LEMUT ŠUŠTERIČ
 3. JAN ŠPACAPAN

Volilna enota 4

 1. ALEKSANDER DUJKOVIĆ
 2. ALMA MAKOVEC ŠVAGELJ
 3. SIMON MAKOVEC KRŽIŠNIK

Volilna enota 5

 1. LILJANA REMEC
 2. ANDREJ VRČON
 3. JANA PUHAR
Brda

Volilna enota 1

 1. FRANJO POLANC
 2. TANJA ČOPREŽ
 3. TILEN GRANDOVEC
 4. DAMJANA DORNIK
 5. DAVID RUSJAN
 6. MANUELA ERZETIČ
 7. PRIMOŽ BENSA
 8. TINA MAVRIČ
 9. ROBERT SIMČIČ
 10. NEJC NIKOLAVČIČ

Volilna enota 2

 1. POLONCA BERGANTIČ
 2. LUKA ROŽIČ
 3. TEREZA PERŠOLJA
 4. LUKA TOMAŽIČ
Idrija

Volilna enota 3

 1. MIRO KREVS
Nova Gorica
 1. MARKO RUSJAN
 2. DRAGANA ERDELIČ
 3. ANDREJ PELICON
 4. JOŽICA ZELKO MAJER
 5. BENEDIKT LIČEN
 6. TINA KRALJ
 7. IZTOK UŠAJ
 8. VASILIJA BARIĆ NAZIFOVSKI
 9. DARJAN VOLK
 10. ANDREJA BLAŽKO
 11. SAŠA ALIČ
 12. MIRT KOMEL
 13. PRIMOŽ ŠIROK
 14. BRANKO KRAVOS
 15. JORDAN KODERMAC
 16. VESNA KRAVOS
 17. VANJA POBERAJ RUSJAN
Renče-Vogrsko

Volilna enota 1

 1. MILIVOJ PERKON
 2. LJUBOMIRA VODOPIVEC
 3. MATJAŽ FURLAN
 4. ALONA HELENA SIMČIČ
 5. VOJKO JELERČIČ
 6. ALENKA FURLAN
 7. SLAVKO MAJCEN

Volilna enota 2

 1. KARMEN FURLAN
 2. BOJAN ROVTAR
 3. SUZANA ZORN
 4. EGON ŽIŽMOND
 5. TAMARA RIJAVEC
Vipava

Volilna enota 1

 1. VESNA ŽORŽ
 2. JOŽKO PIŽENT

Volilna enota 3

 1. TINA ŠČEK KRUŠEC
 2. IZTOK VITEŽNIK

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

Črnomelj
 1. JOŽICA FORTUN TOMAŽIČ
 2. IVO IVČIĆ
 3. MAJDA POVŠE
 4. FRANC ŠTEFANIČ
 5. ROSANA ŠTEFANIČ
Kočevje
 1. JASMIN RIZVIĆ
 2. DOMIJANA ROVTAR
 3. SAMO ROVTAR
 4. TANJA MESTEK
 5. SANEL MEMIĆ
 6. VERICA ŠERCER
 7. LEON OBERSTAR
 8. IRENA ŠERCER
 9. JERNEJ CETINSKI
 10. NADA HREN
 11. ALEN KADIĆ
Metlika
 1. ILIJA ŠAJATOVIČ
 2. TANJA HRNJAK
 3. ANA IRT
Novo mesto
 1. IGOR PAPEŽ
 2. ANITA STEPAN
 3. BLAŽ HABJAN
 4. ANDREJA PETROVIČ
 5. SAMIR SARAJLIČ

KOROŠKA REGIJA

Ravne na Koroškem

VILKO ČERNOVŠEK, kandidat za župana

 1. VILKO ČERNOVŠEK
 2. NATAŠA ERAT
 3. MILAN MRĐENOVIĆ
 4. MOJCA TUŠEK
 5. MILAN POROČNIK
 6. OTKA GORENJAK
 7. JERNEJ BANDALO
 8. ANDREJA GALINEC
 9. HARI REPOTOČNIK
 10. URŠKA LESJAK
 11. ŠTEFAN MARFLAK
 12. BRANKO GOLOB
Slovenj Gradec

Volilna enota 1

 1. KLEMEN KOVAČ
 2. SONJA GREGOR
 3. SLAVKO SUŠEC
 4. NATAŠA POSPIHALJ
 5. MATIC BREZNIK

Volilna enota 2

 1. DAMIJAN KLANČNIK

Volilna enota 3

 1. METOD LUŽNIK

OBALNO-KRAŠKA REGIJA

Ankaran/Ancarano
 1. VASILIJ MASLEŠA
 2. TATJANA BOŽIČ
Hrpelje-Kozina
 1. VILIJAM SLUGA
 2. IDA SLUGA
 3. DOMEN BOGATAJ
 4. KRISTINA CERKOVNIK
Izola/Isola
 1. LEONID DANILOVIČ
 2. EVELIN KOLAREC RADOVAC
 3. DEJAN NAHTIGAL
Komen
 1. STOJAN KOSMINA
 2. KARMEN MASTEN
 3. KLEMEN BANDELJ
 4. MARGA MILAVEC
 5. PATRICK KOSMINA
 6. LILJANA MALNAR
Koper/Capodistria

ALAN MEDVEŠ, kandidat za župana

OBČINA ZA VSE, NE LE ZA PEŠČICO program za Koper za lokalne volitve 2018

 

 1. ALAN MEDVEŠ
 2. MAJA TAŠNER VATOVEC
 3. PAVLE PLAHUTNIK
 4. SAMANTHA ORLANDO
 5. MARTIN NEDOH
 6. CLIO DIABATE
 7. ALJOŠA GORJUP
 8. NIVES PEROŠA PLAHUTNIK
 9. JADRANKO ČALIJA
 10. PETRA MEDVEŠ
 11. ELVIR LOVIĆ
 12. JASNA ČEBRON
 13. SIMON ČOTAR
 14. DRAGOSLAVA KRALJ
 15. LADISLAV JELEN
 16. SONJA VATOVEC
 17. DENIS VALIČ
 18. IRENA PRELOVŠEK FAGANELLI
 19. MARKO PUH
 20. ELEONORA KRKAČ
 21. MARTA TUMBIČ
 22. ESPERIA MOČIBOB
 23. MIRJANA STREMEČKI
 24. DORIANA ŽUŽIĆ
 25. MATEJ TAŠNER VATOVEC
Piran/Pirano

Volilna enota 1

 1. BARBARA KOŽAR

Volilna enota 2

 1. ANA ŠTIFTER
 2. MIHA GORELA

Volilna enota 3

 1. DARJA MATIČETOVA

Volilna enota 4

 1. SAMO ŠINKOVEC
 2. MOJCA STEGOVEC
 3. MATEJ MATIČETOV
Sežana
 1. BOJAN PAHOR
 2. ANDREJA LINDIČ
 3. MIHA POGAČAR
 4. LILJANA PAHOR
 5. DAMJAN HROVATIN
 6. ALENKA MIKLAVEC
 7. ROMAN PIŠČANC
 8. ALENKA PINTERIČ
 9. DANILO RAVBAR
 10. DRAGO MALI

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

Borovnica

MARKO KUPLJEN, kandidat za župana

Volilna enota 1

 1. MARKO KUPLJEN
 2. MONIKA JONČESKI ANTALAŠIĆ
 3. DAMIR KOVAČIČ

Volilna enota 2

 1. NENCI STEVANOVSKI
 2. DUŠAN WEIXLER
Kamnik

Volilna enota 2

 1. BOŠTJAN RESNIK

Volilna enota 3

 1. LUČKA VAVPETIČ

Volilna enota 4

 1. IVAN MITREVSKI
 2. KARTINI DIJALIL
 3. LUKA ŠABIĆ GODEC
Ljubljana

 

MILAN JAKOPOVIČ, kandidat za župana

PRAVICA DO MESTA – program za Ljubljano za lokalne volitve 2018

 

 1. MILAN JAKOPOVIČ
 2. ASTA VREČKO
 3. GREGA CIGLAR
 4. URŠKA HONZAK
 5. ANŽE ŠTRUKELJ
 6. ALENKA PIRJEVEC
 7. DAN JUVAN
 8. IVA PADAR
 9. DUŠAN VUJIČ
 10. MARJANA VIDMAR
 11. BOŠTJAN ZRNEC
 12. MATEJA HOČEVAR
 13. PETER RONDAIJ
 14. TATJANA GREIF
 15. JANEZ BERTONCELJ
 16. BISERKA AVSEC
 17. ALEN JELEN
 18. AGATA PADAR KOGOJ
 19. BLAŽ SAŠEK
 20. DAŠA BOLE KOSMAČ
 21. ALAN KACIN
 22. ARIANA KRIZMANIĆ
 23. BORIS CESAR
 24. BRINA MINCA HERLEC
 25. LJUBO REZAR
 26. AJDA ZELINKA
 27. PETER VUČKOVIĆ
 28. ZALA METLIKA
 29. FRANC KRAGELJ
 30. KATARINA BAJŽELJ ŽVOKELJ
 31. DIMITAR ANASTASOV
 32. BLAŽ DEBEVEC
 33. SAŠO SLAČEK BRLEK
 34. NATAŠA SUKIČ
 35. VIOLETA TOMIĆ
 36. LARA JANKOVIČ
Vrhnika

Volilna enota 1

 1. DAVID KASTELIC

Volilna enota 2

 1. MARKO MOČNIK

PODRAVSKA REGIJA

Lovrenc na Pohorju
 1. DANI PETEK
 2. OLGA MAGDIČ PAVLIČ
 3. MARJAN ŠVAJGER
 4. MAGDALENA PLIBERŠEK
 5. IVAN PREDNIK
 6. DOROTEJA BREZOČNIK
 7. DUŠAN GRILČ
 8. ANUŠKA SCHUMER
 9. ANDREJ POKORNY
 10. SIMONA ŠVAJGER
 11. DANIEL MAHER
 12. MARIO KARNIČNIK
Maribor

VLADIMIR ŠEGA, kandidat za župana

MARIBOR ZA VSE – program za lokalne volitve 2018

 

 1. VLADIMIR ŠEGA
 2. TATJANA FRANGEŽ
 3. MATEJ OBU
 4. SIMONA MAUKO
 5. LUKA MESAREC
 6. RAMONA ARNUŠ
 7. FRANC TRČEK
 8. MIRA MURŠIČ
 9. BRANKO GERLIČ
 10. NATALIJA IVNIK MLASKO
 11. NADA DOKL PURG
 12. IGOR DRAGIŠIĆ
 13. DANIJEL REBOLJ
Ptuj
 1. MARIO HLUŠIČKA
 2. LUCIJA POLANEC
 3. ČRTOMIR POTOČNIK
 4. MATEJKA MILOŠIČ
 5. BOŠTJAN KORAŽIJA
Ruše
 1. DRAGO BOLČINA
 2. MARTINA LESKOVAR
 3. SAŠO PREDNIK
 4. MELITA ZORMAN
 5. ROBERT LEVA
 6. VINKA JAVERNIK
 7. ROBEJK RATENEJ
 8. HELENA REPOLUSK
 9. ROBERT ROBNIK
 10. DANICA GOSAK
 11. DAVORIN BANDELJ
 12. NIKA GRUBELNIK
 13. SILVO HORVAT
 14. BARBARA BROD
 15. FERDINAND LEGAT
 16. BOŠTJAN HANDER
 17. LIDIJA STOPAR
 18. ALBIN GRUBELNIK
Selnica ob Dravi
 1. BORIS POGLAVNIK
 2. STANISLAVA VALENTAN

POMURSKA REGIJA

Beltinci

Volilna enota 1

 1. TOMAŽ ROUS
 2. ANJA HORVAT
 3. BORUT KOLAR
 4. TINA SLAVINEC

Volilna enota 2

 1. BRANE JAKLIN
 2. KAJA KRAMAR
 3. STANISLAVA KOVAČ

Volilna enota 3

 1. MARKO SRAKA
 2. NIVES DUGONJIĆ
 3. ŠTEFAN MARKO BAKAN
Ljutomer

Volilna enota 1

 1. DARJA KOSIČ AUER
 2. JANEZ SOVOLJŠAK
 3. BISERKA ŠKRINJAR
 4. ANDREJ ANDERLIČ

Volilna enota 2

 1. JANEZ BRUMEN
 2. DARJA KOLARIČ
Murska Sobota

Volilna enota 1

 1. JOSIP FABJANČ
 2. ANITA TREBŠE
 3. JOŽE STVARNIK
 4. NATALIJA KOVAČIČ
 5. ZORAN PETROVIČ

Volilna enota 2

 1. ROMEO VARGA
 2. LARA ŠTROKAJ
 3. MILAN SEČKO
 4. DORIS SAPAČ
 5. ANDREJ ŠIFTAR
 6. ZDENKA POLDAUF

Volilna enota 3

 1. ROK PETJE
 2. AMADEA GOMBOC
 3. JAN ROŠ
 4. VLASTA SAPAČ
 5. ERNEST HARI
 6. MARJANA KOZAR

POSAVSKA REGIJA

Brežice

PETER DIRNBEK, kandidat za župana

Volilna enota 1

 1. ALJOŠA ROVAN
 2. DANICA RADOŠEVIĆ
 3. GORAN MILJANOVIĆ
 4. DUŠANKA BULUT
 5. TIT DOKLER
 6. VESNA SAVIĆ
 7. VALERJAN PETAN
 8. GORDANA DJORDEVIĆ
 9. JOŽEF TOMC

Volilna enota 2

 1. PETER DIRNBEK
 2. BARBARA ŠURBEK VOGLAR
 3. MIHAJLO MAĆEŠIĆ
 4. NADA TOŠIĆ
 5. JOŽE VOGLAR
 6. JANUŠA PAVLOVIČ
 7. SAŠO VAŠ

Volilna enota 3

 1. RADOVAN VOGLAR
 2. VESNA DAVIDOVIĆ
 3. FRANC ŠAVRIČ

Volilna enota 4

 1. BOJAN JEVŠEVAR
 2. ANA KOSTREVC
 3. MATEJ MLAKAR
 4. ANGELA GREGL
Krško

ALEŠ SUŠA, kandidat za župana

Volilna enota 1

 1. OLIVERA MIRKOVIĆ
 2. MATJAŽ SOTLER
 3. ANDREJA JANKOVIČ DERŽIČ

Volilna enota 2

 1. JANEZ AVSENAK

Volilna enota 3

 1. ALEŠ SUŠA
 2. PETRA KORETIČ
 3. ANDREJ ŠKAFAR
 4. BARBARA REPOVŠ
 5. DEJAN UČAKAR
 6. ALENKA ŠPAN
 7. DUŠAN KLENOVŠEK
 8. PIA PERŠIČ

Volilna enota 4

 1. ROMAN STOPAR

Volilna enota 5

 1. MIROSLAV TIČAR
 2. SARENKA HUDOROVAC
Radeče

Volilna enota 1

 1. TINA KOLAR

Volilna enota 2

 1. SAŠO OBOLNAR

PRIMORSKO-NOTRANJSKA REGIJA

Ilirska Bistrica
 1. DENIS KRESEVIČ
 2. SABINA KRESEVIČ
 3. GREGOR ŠAJN
 4. SUZANA KRESEVIČ
 5. ROK CEK
 6. SARA MOŽINA
 7. MILAN PRIMC
 8. LOREDANA ŠAJN
Postojna
 1. TINA ŽIGON
 2. BORUT OLENIK
 3. ANJA SAJOVIC
 4. BRUNO ČERNIGOJ
 5. NIKA RUDOLF
 6. ASMIR HRNJIĆ
 7. LAURA KAŠCA

SAVINJSKA REGIJA

Celje

MATEJA ŽVIŽEJ, kandidatka za županjo

ODLOČA NAJ SKUPNOST – program za Celje za lokalne volitve 2018

 

Volilna enota 1

 1. NUŠA KOMPLET PEPERKO
 2. LOVRO KVAS
 3. JAGODA TKALEC

Volilna enota 2

 1. MATEJA ŽVIŽEJ
 2. MATIJA KOVAČ

Volilna enota 3

 1. ANDEJA BANIČ ZEBEC
 2. SAMO SENIČAR
 3. ANTONIJA TODIĆ
Mozirje
 1. MARKO NEŽIČ
 2. HELENA ŽAGAR
Solčava
 1. ALEXANDRA GREGORC
Velenje
 1. MATJAŽ PEČOVIK
 2. IDA PODPEČAN
 3. SREČKO ERJAVEC

ZASAVSKA REGIJA

Litija

KAJA MLAKAR AGREŽ, kandidatka za županjo

Program za Litijo za lokalne volitve 2018

 

 1. KAJA MLAKAR AGREŽ
 2. MATIJA MOHAR
 3. TEA FEMEC
 4. BOJAN KOVAČEVIĆ
 5. ZALA MIHAILOVIĆ
Trbovlje
 1. ALEŠ GULIČ
 2. NASTA DOBRLET BUČALIČ
 3. ANTON LISEC
 4. MAŠA VNUK
 5. URBAN KREVL
 6. MARTINA KERŠIČ DOLINŠEK
 7. DENIS LIHIĆ
 8. ANA SITER
 9. TOMAŽ POLUTNIK
 10. MARIJA FABJAN
 11. PRIMOŽ SITER