Levica pri omejitvah plač menedžerjev v državnih podjetjih ostala sama

Na predlog Levice so poslanci danes razpravljali o omejitvi višine plač poslovodstev državnih in občinskih podjetji na petkratnik najnižje plače v podjetju. Poslanci koalicije in desne opozicije so složno zavrnili naš predlog in zaščitil privilegij menedžerjev. Ti si bodo še naprej lahko izplačeval plače, ki so kar petnajstkrat višje od najnižjih plač zaposlenih v teh podjetjih in več kot dvakrat višje od predsednikov vlade in države.

Plače direktorjev in članov uprav so do petnajstkrat višje od najnižjih plač zaposlenih

V Levici smo z predlagali omejitev menedžerskih plač v razmerju ena proti pet glede na najnižjo plačo v podjetju. Veljavna ureditev, ki to razmerje veže na povprečno plačo v podjetju ne vpliva na dvig najnižje plače, poleg tega pa še vedno dopušča izredno visoka izplačila predsednikom uprav in direktorjem.

Mesečne plače predsednikov uprav podjetji v večinski državni lasti se še vedno gibljejo med 10 in 15 tisoč evrov, kar je 18-kratnik bruto minimalne ali 9-kratnik bruto povprečne plače v Sloveniji. Predsedniki uprav prejemajo tudi do 200 tisoč evrov bruto prejemkov letno – toliko kot delavec na minimalni plači zasluži v 20 letih dela.

Plače menedžerjev v državnih podjetjih so tudi do dvakrat višje kot plače predsednika vlade, ministrov in  predsednika vrhovnega sodišča. Enako velja za podjetja v občinski lasti, kjer plače tudi za dvakrat presegajo plače županov.

Matej T. Vatovec: »Nihče ne more trditi, da je delo menedžerjev zahtevnejše ali bolj odgovorno od najbolj izpostavljenih javnih funkcionarjev, zato ni upravičljivo, da imajo dvakrat do trikrat višje plače.«

Država naj postavi standarde ekonomske in socialne pravičnosti

V Levici smo prepričani, da mora biti država prva, ki zagotavlja ekonomsko in socialno pravičnost. Zato smo predlagali, da se  osnovne plače predsednikov in članov uprav v državnih in občinskih podjetjih določajo v razmerju z najnižjo plačo v podjetju in sicer v razmerju 1:5.

S predlogom, ki predstavlja prvi korak k bolj pravičnemu in demokratičnemu vodenju družbene lastnine, želimo spodbuditi podjetja, da izboljšajo plače najbolj zapostavljenih delavcev in zmanjšajo dohodkovne razlike. Za slednje obstajata dva načina: ali se plače najbolj plačanih znižajo, ali pa se plače najslabše plačanih zvišajo. Naš predlog je dopuščal oba. To enostavno pomeni, da bi bil dvig najvišjih plač mogoč le pod pogojem, da bi se dvignile tudi najnižje plače in da bi stagnacija ali padanje plač najslabše plačanih delavcev pomenila tudi stagnacijo ali padanje plač tistih, ki družbo vodijo.

Poslanci proti omejitvi najvišjih plač v državnih in občinskih podjetji

Poslanci koalicije in desne opozicije so naš predlog zavrnil, obrnil hrbet delavcem in še enkrat zaščitil menedžerje.

Matej T. Vatovec: “Danes niso problem prenizke menedžerske plače. Problem so prenizke plače delavcev, ki delajo krepko preko 40 ur na teden v prekarnih oblikah dela, preko zakonitih in nezakonitih agencij. Problem so plače, ki ne zagotavljajo dostojnega življenja.”

Deli.