Levica predlaga sklepa o dodatnih programskih sredstvih in umiku škodljive novele ZUJIK

Pred kulturnim praznikom se bo odvila seja Odbora za kulturo. Na seji bodo poslanke in poslanci obravnavali programski razpis, s katerim je ministrstvo razburkalo nevladno kulturo, saj so nekateri akterji dobili manj sredstev, drugi pa so ostali brez štiriletnega financiranja. V Levici bomo predlagali, naj ministrstvo zagotovi dodatna sredstva in financiranje vsem tistim nevladnim organizacijam, ki so na razpisu dosegle kriterije, ter dodatno financira  tiste, ki so prejele nižje zneske kot na zadnjem programskem razpisu. Ministrstvo za kulturo pa bomo pozivali, naj umakne neverodostojen in škodljiv predlog novele Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi.

Prvi sklep: ministrstvo za kulturo naj  poveča obseg sofinanciranja projektov

Violeta Tomič: “Izpadle so izjemno prepoznavne kulturne prakse, ki sooblikujejo sodobno umetnost ne le v Sloveniji, temveč tudi v tujini. Številnim pa so se zaradi nejasnih in nesmiselnih razpisnih kriterijev sredstva znižala tudi do 30 odstotkov.”

Ministrstvo ima zakonsko podlago (119. člen ZUIJK), da poveča sredstva za tiste, ki so jim bila zmanjšana in da sredstva dodeli tistim, ki jih niso prejeli, a so do njih upravičeni. Vprašanje je samo politična volja. V Levici bomo na današnjem odboru za kulturo državnega zbora predlagali sklep o povišanju sredstev in razširitvi prejemnikov. To je edini način za razvoj nevladnega sektorja v nevladni kulturi. Pričakujemo, da bodo naš sklep podprli tako v koalicijskih strankah kot v desni opoziciji.

Violeta Tomič: “Kulturna politika ministra Peršaka uničuje kulturne potenciale in potiska številne kulturne delavce v popolno prekarnost in revščino. To je nedopustno, saj že zdaj več kot tretjina samozaposlenih živi pod pragom revščine.”

Ker minister glede sredstev ni prisluhnil številnim kritikam in pripombam delavcev v kulturi in javnosti, ampak trmasto vztraja na svojem, kulturnikom ostajajo le še tožbe proti ministrstvu pristojnem za kulturo. Če bo do njih prišlo – in vse kaže na to – je to zgovoren znak za stanje kulturne politike pri nas. Namesto da bi ministrstvo za kulturo spodbujalo razvoj kulture, sploh njenih najbolj prodornih organizacij, bodo te organizacije množično tožile »svoje« ministrstvo za kulturo.

Drugi sklep: umik novele ZUIJK

Levica bo na današnji seji Ministrstvo pozivala k umiku predloga novele Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi. Novelo  ministrstvo želi sprejeti še pred koncem mandata, brez resnega dialoga z zainteresirano javnostjo in prekratkim rokom za javno razpravo. Velik delež rešitev v noveli temelji na predlogu Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025, ki v Državnem zboru sploh še ni bil obravnavan, kaj šele potrjen.

Violeta Tomič: “Nesmiselno in nesprejemljivo je oblikovati zakonodajne rešitve v okviru strategije, ki še ni bila sprejeta, hkrati pa je deležna upravičenih številnih kritik zainteresirane kulturne javnosti.”

K umiku novele ZUJIK so ministra pozvali tudi Nacionalni svet za kulturo, sindikat Glosa, društvo Asociacija in številni drugi akterji v kulturni sferi.

 

Deli.