Levica predlaga pravično izredno uskladitev pokojnin

Upokojenci so trenutno najbolj socialno ogrožena skupina v Sloveniji. Najnižja pokojnina trenutno znaša 227 evra, najnižja pokojnina za polno delovno dobo 538 evrov, medtem ko večina upokojencev še vedno živi pod pragom minimalnih življenjskih stroškov. To je v veliki meri posledica varčevalnih ukrepov, pri čemer so bili zadnjih deset let najbolj na udaru ravno upokojenci. Naloga države je, da v trenutnih zadovoljivih gospodarskih razmerah za upokojence končno poskrbi.

V sredo bo odbor za finance državnega zbora na predlog državnega sveta obravnaval Predlog zakona o spremembi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, po katerem naj bi se pokojnine izredno uskladile zgolj za en odstotek. V Levici zato predlagamo amandma, s katerim bi popravili krivice, ki so upokojence v zadnjih desetih letih najbolj prizadele.

Ker so zaradi varčevalnih ukrepov pokojnine za 5,7 odstotkov prenizke, predlagamo, da se pokojnine dvignejo za 5,7 odstotkov v dveh letih na način, da se ta odstotek odvede od povprečne pokojnine v preteklem letu. S tem zagotavljamo, da bo vsak upokojenec dobil enak absolutni znesek 39 evrov več na mesec, oziroma 468 evrov več na leto.

“Ko se človek upokoji, mu od plače po odmernem odstotku odmerijo pokojnino, ki naj bi se od tam naprej usklajevala z rastjo cen življenjskih potrebščin in rastjo plač. To pomeni, če se podraži kruh za pet odstotkov, se podraži za vse enako. Ne podraži se za tistega, ki ima 400 evrov pokojnine petkrat manj kot za tistega, ki ima 2000 evrov pokojne. In zato je prav, da dobijo vsi enak znesek na to odmerjeno pokojnino,” je Luka Mesec ob izjavi za medije ponazoril popravo krivice. 

Pričakujemo podporo našemu amandmaju. Če kdaj, je danes Slovenija v dovolj dobri gospodarski kondiciji, saj ji napovedujejo 2,8% gospodarsko rast. Prav tako je država v dovolj dobri javnofinančni kondiciji – letos bo proračun imel prek 400 mio evrov presežka, naslednje leto pa prek 600 mio evrov. In če ima nova koalicija s SDSom na čelu prostor v proračunu za ukrepe, kot je naborništvo, ki stane 300 mio evrov, mora v prvi vrsti najti tudi denar za upokojence. 

Včeraj smo glasovali o SDSovem zakonu o ponovni uvedbi naborništva, ki bi stal dobrih 300 mio evrov, ukrep, ki ga mi predlagamo, pa bi državo stal 210 mio evrov*, in to v dveh letih. Ta ukrep bi vsakemu upokojencu prinesel 39 dodatnih evrov na mesec oziroma 468 evrov na leto, s čimer bi odpravili to krivico,” je predlagani ukrep pojasnil Luka Mesec.

Prioriteta je, da se odpravi revščina med upokojenci, saj je med njimi največja. Kar 18 odstotkov jih živi z dohodki nižjimi od praga tveganja revščine, od tega večinoma ženske. Polovica starostnih upokojencev pa prejema pokojnine nižje od minimalnih življenjskih stroškov. Temu je treba narediti konec, priložnost za to bo pa že v sredo prihodnji teden na odboru za finance.

*Upoštevati je treba, da je po najbolj verjetnem scenariju, ki za letošnje leto predvideva uskladitev za 1% oziroma 6,5 EUR, že predviden strošek v vrednosti 50 milijonov EUR, kar pomeni, da je treba po predlogu Levice za uskladitev pokojnin v letu 2020 za uskladitev zagotoviti le 90 milijonov dodatnih EUR. Nazadnje je treba upoštevati še, da se bo večina sredstev, ki jih bodo z uskladitvami prejeli upokojenci, prelila v dodatno domačo potrošnjo. Zato se bodo po naši (konservativni) oceni davčni prihodki iz naslova DDV povečali za vsaj 30 milijonov EUR. Neto skupni proračunski strošek predloga Levice zato znaša največ 210 milijonov EUR. 

Deli.