Levica Maribor: Proti rokohitrski selitvi Mariborske knjižnice

Iz medijev smo izvedeli, da je župan Andrej Fištravec »našel« novo lokacijo za Mariborsko knjižnico. Najnovejši predlog župana in njegove ekipe je selitev knjižnice v stavbo Centrum. Ocenjena vrednost nakupa in obnove ter ureditve stavbe za potrebe knjižnice znaša kar 13,3 milijone evrov! To je le slaba dva milijona evrov manj, kot bi stala predvidena obnova knjižnice na obstoječi lokaciji, ki pa bi zajemala tudi obnovo Rotovškega trga in za katero so bila zagotovljena tudi sredstva iz državnega proračuna!

Vendar je bilo še pred dvema letoma županu in njegovi ekipi to preveč in je Mariborčanom obljubljal »13 manjših« projektov, ki naj bi bili koristnejši za mesto. Danes nimamo ne uresničenih trinajst manjših projektov, ne obnovljene Mariborske knjižnice. Kot vemo, je knjižnica v tako slabem stanju, da se ponekod celo ruši strop, kar predstavlja grožnjo obiskovalcem in zaposlenim. Da o kakršnemkoli potencialu za razvoj stroke niti ne izgubljamo besed.

Namesto da bi danes Mariborčani uživali ob branju knjig, izposojenih v obnovljeni knjižnici na Rotovškem trgu, ali obiskovali mnoge dogodke, ki jih knjižnica prireja, se spominjamo zgolj neštetih številne projekte, ki imajo vsi skupen imenovalec. Navrženi so bili mestnemu svetu, da mora o njih nujno odločati, čemur je po nekajmesečni tišini nenadoma sledila nova lokacija in postopek se je ponovil. Najbolj zanimivo je, kako močno se županova ekipa trudi najti stavbo, za katero bi bilo treba plačati kupnino zasebnim lastnikom. Tudi Centrum je tak primer.

Maribor nujno potrebuje novo ali obnovljeno knjižnico! Drugo največje mesto v državi vendar nikakor ne sme biti zadovoljno z razpadajočo knjižnico, ki je nevarna zaposlenim in obiskovalcem. Zato morajo novi župan in nova sestava mestnega sveta obnovo ali selitev Mariborske knjižnice vzeti kot prioritetno nalogo!

Toda približujejo se lokalne volitve, zato bo sicer vitalno pomemben projekt reduciran na vsesplošno vabo za volivce –  razen če bodo odločitve trenutne garniture poskrbele, da bo projekt postal mina, na kateri se bo spotikali nasledniki župana Fištravca in njegove ekipe..

Če smo na obnovo knjižnice čakali več kot desetletje, prav lahko počakamo še tri mesece. In damo možnost novemu županu ali županji ter mestnim svetnikom, da tako pomemben projekt speljejo premišljeno.  Knjižnica mora biti v zadovoljstvo obiskovalcev in zaposlenih ter z vnaprej predvidenimi proračunskimi sredstvi.

Pozivamo mestne svetnike Mestne občine Maribor, da odločno zavrnejo županov predlog za selitev Mariborske knjižnice na novo lokacijo in prepustijo odločanje o tem novemu Mestnemu svetu in novemu županu.

Lokalni odbor Levica Maribor

Deli.