Levica Ljubljana: Za nižje cene LPP in brezplačni prevoz za starostnike

V Mestni občini Ljubljana naj bi s 1. aprilom 2019 v veljavo stopile nekatere spremembe glede cene in vrst vozovnic Ljubljanskega potniškega prometa. V Levici menimo, da predstavlja dvig cene z 1,2 € na 1,3 € napačen korak. Uvedbo novih letnih vozovnic po drugi strani pozdravljamo, vendar previsoke cene prebivalk in prebivalcev ne bodo spodbudile k njihovemu nakupu. Zato smo v Svetniškem klubu Levica vložili dvoje amandmajev k predlaganim sklepom, prizadevali pa si bomo tudi za uvedbo brezplačnega javnega prevoza za starostnice in starostnike.

Višja cena enkratne vozovnice je v nasprotju z načeli trajnostne mobilnosti

V Levici zagovarjamo trajnostno prometno politiko, ki temelji na kakovostnem, dostopnem in cenovno ugodnem ter ekološko vzdržnem javnem prevozu. Višja cena enkratne vozovnice je v nasprotju z načeli trajnostne mobilnosti, ki naj bi jih zagovarjala tudi MOL, ki se rada pohvali z nazivom zelena prestolnica. Podražitev ob hkratnem zmanjšanju števila voženj na nekaterih linijah pa je popolnoma nerazumljiva. Zato nasprotujemo dvigu cene enkratne vozovnice in smo vložili amandma, s katerim predlagamo umik predlaganega ukrepa s seje mestnega sveta, ki bo na sporedu 18. februarja 2019.

Obenem se nam poraja vprašanje, ali se je mestna uprava za podražitev odločila zaradi spornih poslovnih odločitev uprave Ljubljanskega potniškega prometa. Po nekaterih ocenah naj bi podjetje, vključeno v Javni holding Ljubljana, lansko leto končalo s skoraj 7 milijoni evrov izgube. Tolikšna izguba je med drugim posledica malomarnega poslovanja vodstva družbe, ki voznikom mestnih avtobusov od leta 2013 ni izplačevalo poklicnega zavarovanja. Po odločitvi sodišča, da ukinitev izplačevanja ni zakonita, je moral LPP svojim voznikom ponovno začeti plačevati zavarovanje, poplačati pa mora tudi pretekle obveznosti s tega naslova. Po dostopnih podatkih naj bi poklicno zavarovanje družbo stalo približno 1,2 milijona evrov letno. Nesprejemljivo je, da morajo posledice neprimernega vodenja družbe z zvišanjem cen vozovnic posredno nositi uporabnice in uporabniki storitev LPP.

Letne vozovnice po dostopnejših cenah

V Levici smo prepričani, da je uvedba novih kategorij letnih vozovnic korak v pravo smer. Vendar je po našem mnenju predlagana cena splošne letne neprenosljive vozovnice previsoka in za večino prebivalk in prebivalcev Ljubljane nedosegljiva.

Cena 365 € je enaka ceni letne vozovnice za javni prevoz na Dunaju, pri čemer je treba opozoriti na dve ključni razliki. Prvič, na Dunaju za to ceno uporabnica ali uporabnik dobi bistveno več kot v Ljubljani, saj so v ceno vozovnice vključene vse vrste mestnega javnega prevoza (avtobus, podzemna železnica, tramvaj), uporaba mestnega kolesa in druge ugodnosti. Drugič, avstrijska povprečna mesečna neto plača je vsaj še enkrat višja od povprečne mesečne neto plače v Sloveniji.

Glede na povprečni mesečni neto prihodek se Ljubljana lažje kot z Dunajem primerja s Prago. Tam cena splošne letne vozovnice znaša približno 141 € (3.650 CZK), vozovnica pa vključuje prevoz na 3 linijah metroja, 33 linijah tramvaja, 153 linijah mestnega in 92 linijah primestnega avtobusnega prevoza, 42 železniških urbanih linijah, 6 rečnih linijah in vzpenjači.

V Svetniškem klubu Levica smo tako v skladu s pozivi Koalicije za trajnostno prometno politiko, Društva za sonaraven razvoj Focus, Društva za mesto po meri ljudi, Inštituta za politiko prostora ter zaskrbljenih prebivalk in prebivalcev mesta z amandmajem predlagali nižjo ceno letne splošne neprenosljive vozovnice v višini šestkratnika cene splošne mesečne vozovnice oziroma 222 €.

Brezplačen javni prevoz LPP za starostnike

Poleg splošne letne vozovnice mestna uprava predlaga tudi uvedbo upokojenske letne vozovnice po ceni 220 €. Tudi ta cena je po našem mnenju previsoka, saj ogromno starostnic in starostnikov živi v pomanjkanju. Povprečna mesečna pokojnina je na primer decembra lani znašala 640 € oziroma je le za nekaj evrov presegla prag tveganja revščine za enočlansko gospodinjstvo. Pogosti posledici takšne situacije sta tudi umik starejših prebivalk in prebivalcev iz družbenega življenja in socialna izolacija.

Zato županu MOL in mestni upravi predlagamo, da starejšim prebivalkam in prebivalcem mesta zagotovita brezplačen javni prevoz ter jim tako omogočita aktivnejše in kakovostnejše preživljanje starosti ter večjo vključenost v družbo. Takšne ukrepe so že sprejeli v nekaterih evropskih mestih, na primer v že omenjeni Pragi in v Budimpešti.

Do takrat z amandmajem predlagamo simbolično ceno upokojenske letne vozovnice, in sicer 20 €, torej v višini ene mesečne upokojenske vozovnice.

Deli.