Levica Ljubljana: Učinkovit javni promet namesto širitve obvoznice

Foto: Delo

V Levici nasprotujemo pobudi širitve ljubljanske obvoznice, ki jo pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. Menimo, da je treba v Ljubljani skrb prioritetno nameniti razvoju učinkovitega javnega potniškega prometa in ne gradnji dodatne cestne infrastrukture. Reševanje problema prometnih zgostitev s širitvijo cestnih površin je po našem mnenju samo začasna rešitev.

Napovedani projekt je v neskladju s strateškimi dokumenti glede razvoja prometne politike v Sloveniji in Ljubljani oziroma Ljubljanski urbani regiji, med drugim tudi Celostno prometno strategijo Ljubljanske urbane regije. V njej je zapisano, da bo v regiji “poudarek na učinkovitem, dostopnem, udobnem in varnem javnem prevozu”. Za vsakodnevne opravke naj osebni avto ne bi bil nujno potreben, “saj bo hiter, pogost in notranje povezan javni potniški promet pokrival vse kotičke regije in hitro ter udobno prepeljal potnike na želeni cilj”.

Širitve obroča in mestnih vpadnic dokazano niso rešitev, saj privlačijo še več cestnega prometa. To kažejo tudi podatki: v času gradnje avtocestnega križa in ljubljanske obvoznice se je število delovnih migrantov, ki se v službo vozijo z avtomobili, izrazito povečevalo. Leta 2003 jih je bilo okoli 80.010 dnevno, leta 2016 pa kar 116.738.

Na Inštitutu za varovanje zdravje so ugotovili, da so prebivalci v 75-metrskem pasu ob prometnih cestah zaradi emisij CO2 še posebej izpostavljeni tveganju za astmo in druge bolezni. Izračunali so, da v takšnih pasovih v Ljubljani živi kar 10.000 otrok in mladostnikov, starih do 18 let.

Širitev obvoznice naj bi stala najmanj 800 milijonov evrov. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je leta 2015 objavila študijo Posodobitev železniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji, s katero so ugotovili, da bi z izboljšanjem dostopnosti in učinkovitosti javnega železniškega prometa v Ljubljani število potnikov na vlakih iz regije lahko povečali za 45 odstotkov. Investicija je ocenjena na okoli 200 milijonov evrov ali približno petino tega, kolikor naj bi stala širitev ljubljanske obvoznice.

Ocena celovite prenove primestne železnice v Ljubljanski urbani regiji pa znaša 800 milijonov evrov in pomen taktni prevoz na 15 minut ter kakovostne, udobne in hitre železniške povezave. Mobilnost bi bila tako omogočena tudi starejšim, mladim, ranljivim skupinam ipd. S tem ukrepom bi se preusmerilo potnike s cest na železnice, s čimer bi se zasledovali cilji uresničevanja Pariškega podnebnega sporazuma. Hkrati bi se pokazali tudi pozitivni učinki na zdravje ljudi zaradi zmanjšanega onesnaženja zraka in onesnaženja s hrupom.

V Svetniškem klubu Levica smo na župana Mestne občine Ljubljana naslovili vprašanje o mnenju MOL glede širitve ljubljanske obvoznice in posledične širitve ljubljanskih mestnih vpadnic. Zanima nas, ali MOL daje prednost širjenju ljubljanske obvoznice in mestnih vpadnic ali celostni ureditvi tirnega prometa v širši urbani regiji.

Na območju Ljubljane je treba sredstva prioritetno nameniti razvoju učinkovitega javnega potniškega prometa, ne pa širitvi obvoznice.

Deli.