Levica Ljubljana: Proti zapiranju ljubljanskih pošt

Pošta Slovenije načrtuje zaprtje najmanj petih poslovalnic na območju Mestne občine Ljubljana. Ena od njih, poslovalnica 1126 Krivec, danes obratuje zadnjič. Mestni svetniki in svetnice Levice, Nove Slovenije, Socialnih demokratov, Liste Marjana Šarca, Stranke modernega centra, Stranke Alenke Bratušek in Liste kolesarjev in pešcev zato zato na pobudo Svetniškega kluba Levica na Pošto Slovenije naslavljamo poziv proti zapiranju poštnih poslovalnic v Ljubljani.

Pošta Slovenije je že v letu 2018 objavila namero o zaprtju enot v Podutiku in Šmartnem pod Šmarno goro. Zaradi pritiska javnosti ter negativnega mnenja MOL in Agencije za komunikacijska omrežja in storitve v RS je bilo zapiranje poslovalnic začasno ustavljeno.

V letošnjem letu se trend zapiranja očitno nadaljuje. Z današnjim dnem se zapira enota 1126 Krivec, napovedano pa je tudi zaprtje enot 1109 na Linhartovi cesti, 1112 na Ulici Luize Pesjakove, 1131 na Dunajski cesti in 1211 na Cesti v Gameljne. V Ljubljani trenutno obratuje 33 poštnih uradov. Z načrtovanim zapiranjem bi se število poslovalnic zmanjšalo za kar 15 odstotkov. To bo zagotovo poslabšalo dostopnost poštnih storitev v Ljubljani.

Na Pošti Slovenije pojasnjujejo, da so razlogi za racionalizacijo v hitrem razvoju informacijske tehnologije in da zaradi pošiljanja sporočil po elektronski pošti upada obseg klasičnih poštnih storitev, s tem pa upadata tudi promet in število uporabnikov storitev. V svetniških klubih Levica, Socialno-liberalni, NSi in SD ter samostojni svetnik LKP se strinjamo, da razvoj in informacijska tehnologija terjata prilagajanje spremembam in prilagoditev novim izzivom, vendar so elektronske storitve in sodobne tehnologije lahko na voljo tudi na poštnih uradih z manjšim številom zaposlenih.

Negativno mnenje glede zapiranja pošt so oblikovali tudi v četrtnih skupnostih Dravlje, Šmarna gora, Bežigrad in Posavje. Opozarjajo, da imajo v lokalnem okolju pošte veliko vlogo in v primestnih okoliših njihova dostopnost bistveno vpliva na kakovost življenja prebivalk in prebivalcev.

Pošta Slovenije mora kot javna gospodarska služba v 100-odstotni lasti Republike Slovenije opravljati izvajanje poštnih storitev v javnem interesu. Ker smo prepričani, da je ohranitev poštnih poslovalnic nujna za zagotavljanje optimalne javne storitve in za omogočanje kakovostnega življenja prebivalk in prebivalcev, smo mestni svetniki in svetnice Levice, Nove Slovenije, Socialnih demokratov, Liste Marjana Šarca, Stranke modernega centra, Stranke Alenke Bratušek in Liste kolesarjev in pešcev pozvali Pošto Slovenije, da prekine načrtovano zapiranje poštnih poslovalnic v Ljubljani in tako vsem prebivalkam in prebivalcem omogoči dostop do svojih storitev.

Poleg tega smo v Svetniškem klubu Levica na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS, ki izdaja soglasja k zaprtju poštnih poslovalnic, naslovili prošnjo po obrazložitvi razlogov za izdajo soglasij. Agencijo smo pozvali tudi, naj ponovno preuči načrtovano zapiranje poslovalnic in preneha izdajati soglasja, saj zapiranje uradov ni v skladu z javnim interesom.

Deli.