Levica Ljubljana: Proti podražitvi ljubljanskih vrtcev

 

Na seji Mestnega sveta MOL dne 8. julij so bile kljub nasprotovanju Levice in nekaterih drugih opozicijskih strank sprejete spremembe cen vrtcev v Ljubljani.

Sprejem sklepa prinaša povišanje cen v javnih vrtcih za 14 %, in sicer za starše otrok v vseh dohodkovnih razredih. Kljub določenim dodatnim znižanjem plačil staršev se delež njihovega plačila povprečno zvišuje s 26,2 % na skoraj 29 % izračunanih stroškov programa.

S sprejemom povišanja cen MOL ne sledi niti lastni strategiji razvoja vzgoje in izobraževanja, v kateri je jasno zapisano, da bodo zagotovili, “da se delež plačil staršev za vrtec, ki v povprečju znaša 25 odstotkov cene programa, tudi v prihodnje ne bo povečeval”.

Cena, ki se zaračuna staršem, je sicer odvisna od finančnega stanja družin. Vendar je jasno, da socialno najranljivejše družine, med katere vsekakor ne sodijo le tiste iz prvega dohodkovnega razreda, ki so plačila vrtca v celoti oproščene, takšne podražitve najbolj prizadenejo.

Življenje v Ljubljani je z visokimi najemninami, pomanjkanjem primernih zaposlitev za nedoločen čas in naraščajočimi cenami storitev za mlade družine že tako skoraj nemogoče. S povišanjem cene vrtcev pa je mlade družine in tiste z nižjimi dohodki Mestna občina Ljubljana potisnila še bolj na rob družbe.

Deli.