Levica Ljubljana: Odziv na izredno sejo MOL o kanalu C0

Mestni svetnici in svetnika Levice smo se želeli udeležiti včerajšnje izredne seje MOL na temo kanala C0. Z udeležbo smo želeli sodelovati v demokratični razpravi o pereči temi. 

Sejo so sklicali mestni svetniki in svetnice, saj je župan Zoran Janković ni sklical v predvidenem roku. Zaradi neudeležbe mestnih svetnikov in svetnic Liste Zorana Jankovića, Socialnih demokratov in Liste kolesarjev in pešcev seja ni bila sklepčna, saj se je je udeležilo manj kot polovica vseh svetnikov. Tako je bila onemogočena razprava o temi, o kateri se v javnosti pojavljajo dvomi.

Sklic izredne seje je del demokratičnega postopka, ki omogoča opozicijskim svetnicam in svetnikom argumentirano razpravo o določeni temi. Z obstrukcijo seje je župan s svojo listo in nekaterimi drugimi svetniki in svetnicami zlorabil večino v mestnem svetu in oviral demokratično delovanje mestnega sveta, ki je najvišji organ v občini. Takšno postopanje še nadalje dokazuje, da je Mestna občina Ljubljana vodena na avtoritaren, nedemokratičen in netransparenten način.

Kanal C0 je pomembna tema za prebivalce in prebivalke Ljubljane in del enega največjih kohezijskih projektov v Sloveniji – Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Razprave o tej problematiki se ne bi smelo ovirati, ampak bi morala potekati javno in argumentirano.

Kanal C0 je del nadgradnje kanalizacijskega sistema v treh občinah: Ljubljani, Medvodah in Vodicah. Z okoljskega vidika je nadgrajevanje in izboljševanje odvajanja odpadnih vod pomemben projekt. Po drugi strani pa obstajajo pomisleki, saj se kanal gradi čez vodovarstveno območje, ki Ljubljano oskrbuje s pitno vodo. Pred začetkom izvajanja gradbenih del ni bila izvedena presoja vplivov na okolje, na podlagi katere bi lahko presojali ustreznost projekta. Takšno postopanje je neodgovorno in zbuja dvome v okoljsko neoporečnost. Prav zaradi izjemne pomembnosti čiste pitne vode je občina zagrešila temeljno napako, ko izvedbe takšne študije ni zagotovila. Le tako bi bili že vnaprej odpravljeni vsi dvomi v varnost izvedbe projekta.

A včeraj predlagani sklep kaže na to, da se tudi sklicatelji seje v prvi vrsti ne ozirajo na dobrobit prebivalk in prebivalcev, temveč izkoriščajo problematiko za spodbujanje lastne politične agende. Sklep se namreč v določenih delih ne nanaša na pristojnosti Mestne občine Ljubljana in mestnega sveta. Poleg tega na isti imenovalec postavlja pravico do čiste pitne vode in pravico do zasebne lastnine, čeprav je jasno, katera je v javnem interesu. Ponujena alternativna trasa prav tako ni izvedljiva. Predlaganega sklepa zato v Levici včeraj ne bi podprli.

Kljub vsem nejasnostim in nedorečenostim je ena stvar jasna: vse dokler se ne razčistijo pomisleki glede okoljske neoporečnosti projekta, se ne bi smelo zgoditi to, kar se je dogajalo včeraj. Javne razprave o problematiki se ne bi smelo omejevati na nedemokratične načine. Prav tako pa se je ne bi smelo zlorabljati in izkoriščati za politične namene. Javni interes zaščite čiste pitne vode je enostavno prevelik.

Deli.