Levica Ljubljana: Bo naša prihodnost ograjena?

V Svetniškem klubu Levica smo na župana MOL pred zadnjo sejo mestnega sveta naslovili pisno vprašanje glede gradnje ograjenih sosesk. Objavljamo povzetek vprašanja in odgovora.

Ljubljana naj bi na Bokalcah v kratkem dobila novo povsem ograjeno naselje z 41 hišami v velikosti od 400 do 1.500 m2. Investitor obljublja štiri otroška igrišča, zunanji fitnes, bazene, mini golf, otroška igrišča, osvetljene ceste. Okrog naselja bo postavljena visoka ograja, vstop na območje bo mogoč le skozi centralni varovani vhod. V celoti ograjena soseska bo namenjena samo prebivalcem naselja in njihovim obiskovalcem.

Investitor hkrati oglašuje tudi sprehode ob potoku, bližino čudovitega gozda, kolesarske poti… – koriščenje naravnih in javnih danosti. Prebivalci te soseske bodo seveda koristili javni servis in javne službe, ko bodo storitve potrebovali, ter se odpirali navzven, ko jim bo ustrezalo, po drugi strani pa se bodo z ograjami ogradili od preostalega dela mesta.

Mesto mora skrbeti za to, da ne prihaja do prostorskega ločevanja po ekonomski moči. Omejevanje delov mesta na prebivalce nižjega in višjega družbenega razreda sproži nezaželene pojave, kot sta getoizacija in elitizacija določenih mestnih predelov.

Zato smo v Svetniškem klubu Levica župana MOL prosili za stališče Mestne občine Ljubljana do gradenj tovrstnih naselij in nanj naslovili naslednja vprašanja:

  • Kaj menite o tovrstnih soseskah?
  • Kaj če ljudje začnejo ograjevati gozdove in travnike, ker so zasebni? 
  • Ali potrebujejo investitorji za gradnjo ograjenih sosesk posebna dovoljenja za postavitev visokih ograj? 
  • Ali je bila ograditev že zasnovana v izvedbenem delu Odloka o občinskem prostorskem načrtu MOL?

Od Oddelka za urejanje prostora smo prejeli odgovor, v katerem je med drugim zapisano: 

»Glede ograjevanja je v OPPN za severni del navedeno, da so parcele, namenjene gradnji stavb, lahko ograjene s striženimi živicami, visokimi do 0,70 m. … Podana je usmeritev, da naj bodo višinske razlike na parcelah v čim večji možni meri premoščene z ozelenjeni brežinami in opornimi zidovi, ki so lahko visoki največ 1,00 m.
V prostorski enoti v severnem delu so v OPPN predvidena štiri otroška igrišča, katerih ograditev je dopustna z živo mejo ali s transparentno kovinsko ali žičnato ograjo z višino do 1,5 m. Iz navedenega je razvidno, da ograditev soseske v veljavnem OPPN ni možna.«

Celoten odgovor je na voljo na povezavi tukaj.

Upamo, da se bodo tudi investitorji v projekt držali občinskega prostorskega načrta. Mestno občino Ljubljana pozivamo, da v vseh fazah gradnje spremlja projekt in njegovo usklajenost z občinskimi prostorskimi akti.

Deli.