Levica Istra: Še en samodržec v nastajanju? Pismo koprskemu županu

Spoštovani gospod župan!

V lokalnem odboru Levica Istra zadnje mesece z zaskrbljenostjo opazujemo dogajanje v Mestni občini Koper, saj menjava oblasti zaenkrat ne prinaša bistvenih sprememb in premikov od slabih praks preteklih šestnajstih let.

Spomnimo se, kako pomembna točka obrata so bile lokalne volitve 2018. Takrat smo se v drugem krogu v Levici odločili podpreti vas, ker ste obljubljali dolgo pričakovane spremembe v načinu vodenja občine, odnosu do mesta in podeželja, javnega dobra, dediščine, kulture, otrok in mladine, socialne in zdravstvene politike.

Na volitvah je marsikatera stranka obljubljala prav to, a ste po prvem krogu ravno vi dosegli dovoljšnje število glasov, da se je nakazala možnost obrata in prekinitev šestnajstletne samovolje. Ocenili smo, da smo tudi programsko blizu, saj ste se predstavljali kot zagovornik dialoga in skupnosti.

Naloga, ki vas je čakala kot novega župana, ni bila lahka, a je bila jasna že od začetka volitev: spopad z utečenimi strukturami prejšnjega vodstva, razbijanje klientelističnih in interesnih mrež, iskanje proračunskih in javno-finančnih malverzacij ter njihova sanacija. Ob tem pa vzpostavitev občinske uprave, ki bo zakonito in transparentno delovala za dobrobit vseh prebivalcev in ne kot servis za interese peščice.

Jasno je, da se lahko ob tako zahtevnih pogojih zgodijo napake in spodrsljaji. Teh zahtevnih okoliščin in pogojev, v katerih ste se znašli kot novi župan, se v Levici zelo dobro zavedamo. Zato smo večkrat “dajali čas”, kot se je izražal del javnosti. Puščali smo čas, ko se je pripravljal proračun za leto 2019, za katerega smo vsi vedeli, da ni razvojno naravnan. Puščali smo čas, ko ste delali razlike pri imenovanju podžupanov, ko se je pripravljal razpis za direktorja občinske uprave in ko kar ni in ni prišlo do aktivnosti za reorganizacijo občinske uprave, predvsem zamenjave nekaterih uradnikov, ki so bili ključni tvorci politik Borisa Popoviča. Vse to z zavedanjem, da se je na začetku treba na položaju znajti, se seznaniti z aktualnimi razmerami, ter da se boste kasneje na podlagi vsega tega lahko spopadli z nalogami, zaradi katerih smo se v Levici odločili dati podporo prav vam. Puščali smo čas, da ugledamo znanilce drugačne, boljše, transparentne in demokratične občine. A žal lahko po več kot devetih mesecih ugotovimo, da teh znanilcev ni in s takim načinom ne bo.

Namesto sprememb slabih vzorcev smo priča predvsem ponavljanju starih praks, kar kaže na to, da obljube še ne pomenijo in tudi ne prinesejo sprememb politik. V Levici zaskrbljeno ugotavljamo, da je primer Mestne občine Koper in njenega župana še enkrat pokazal, da so novi obrazi prepogosto krinke za stare politike.

Menjava oblasti se je v naši občini zgodila kot nekakšna menjava klanov, kjer lahko postane županov sosed direktor komunalnega podjetja po prirejenem izboru, s posebno “županovo komisijo”, ki je odvzela možnost izbire nadzornemu svetu. Vse to na podlagi odloka, ki ga je spremenila prejšnja oblast in ki ste ga v tem primeru uspešno uporabili v svoj prid. Prav tako takšno navidezno menjavo oblasti ponazori prehod vedno voljnih oblastiželjnežev iz kroga nekdanjega župana v krog nove oblasti. Tako na primer bivši podžupan po tem, ko ostane brez položaja, dobi zaposlitev v Zavodu za šport. Ali pa nekdanji zvesti Popovičev sodelavec, ki ohranja položaj večnega vedejevstva v Zdravstvenemu domu Koper. S podaljšanjem, ki ste mu ga zagotovili vi, g. župan.

In vse to prihaja izpod roke nekoga, ki je celotno kampanjo zasnoval okoli svojega drugačnega, boljšega, vključujočega in sodelovalnega načina delovanja. Kakor volivci smo tudi mi – morda naivno – verjeli, da bo od sedaj vse drugače, a smo se tukaj, kot kaže, ušteli.

Morda bi se morali resno vprašati o tem, ali bo novi način res tak, takrat, ko je potekalo imenovanje podžupana pripadnika italijanske narodne skupnosti. Večtedensko izigravanje nekaterih neskladij je prekinilo hladno in pragmatično sekanje gordijskega vozla – brez vednosti vpletenih. Trdno lahko rečemo, da ni bilo storjeno tisto, kar bi bilo prav – podeliti to funkcijo osebi, s katero je bilo dogovorjeno, da bo to funkcijo opravljala. Ali pa v trenutku, ko smo zahtevali da se opravi zunanja revizija poslovanja občine, ki se, po vaši volji, g. župan, do danes še ni zgodila.

Da pragmatizem močno prerašča v “samodrštvo” in politike izvršenih dejstev, se je jasno pokazalo že pri odzivu na naše opozorilo glede načrta z ravnanjem s stvarnim premoženjem, s katerim ste si zagotovili prosto upravljanje z enim milijonom evrov. Gre za politiko, ki smo ji ostro nasprotovali že v prejšnjem mandatu, ko si je bivši župan omogočil prosto upravljanje s pol milijona evrov – vi ste ta znesek podvojili in se zaradi našega opozorila odločili, da ne imenujete podžupana iz vrst Levice istočasno z ostalimi.

Podoben odziv smo dobili, ko smo predstavili predlog, da bi kot občina morali razmisliti o upravičenosti projekta Azamazing. Projekta, ki javni prostor – Titov trg – jemlje občankam in občanom in ga spreminja v kuliso za peščico potnikov elitne ladje za križarjenje. Odziv na naše javno opozorilo je bilo pričakovanje, naj Levica kritiko delovanja občine v prihodnje samocenzurira. Netransparentno in nedemokratično je tudi snovanje proračunov, kjer ni skupnih pogovorov o viziji, smeri, projektih in prioritetnih politikah – proračun je še vedno, tako kot v preteklosti, izvršeno dejstvo, ki ga je potrebno sprejeti.

Naj poudarimo, da je Levica pristopila k sodelovanju z novim vodstvom z resnimi nameni, z željo po spreminjanju predolgo trajajoče avtokratične vladavine Borisa Popoviča. Zato smo skupaj, g. Bržan, tudi že dosegli in uskladili jasen sporazum, v katerem so bile definirane programske smernice in področja sodelovanja. A kaj kmalu smo ugotovili, da resnih namenov po sodelovanju ni, saj sporazuma o sodelovanju z Levico niste želeli in še do danes niste podpisali in tudi ne dovoljevali vodenja teh programskih področij. Izkazalo se je, da ste pripravljeni prisluhniti le hvali in besedam odobravanja. Pri tem ste spregledali vse podpornike, ki so zahtevali spremembe v načinu odločanja. Politika postavljanja pred izvršena dejstva se je nadaljevala. Nezmožnost pristne in kakovostne komunikacije je šla tako daleč, da nismo mogli dobiti niti odgovora na to, zakaj je bila naročena cenitev palače De Belli, pri čemer smo hitro ugotovili, da se nam lahko obeta še en primer palače Longo ali pa morda primer Male Lože. Tako Levica kot naša podžupanja, ki ste jo na to funkcijo predlagali in imenovali sami, sta bili sistemsko izključeni iz odločanja in snovanja politik na zastavljenih in dogovorjenih področjih. Kljub vsemu smo v Levici skušali z opozorili, predlogi in sugestijami popraviti napake in spodrsljaje, vendar smo naleteli na gluha ušesa.

Kako velik trn v peti utečenega stanja smo, kaže tudi dejstvo, da ste, g. župan, s cenenim kupčkanjem poskušali kupiti Levico s predlogom naj zamenjamo javno funkcijo podžupanje v zameno za položaj svetovalca v vašem kabinetu. Sporočamo vam, da ostajamo zvesti svojim predvolilnim obljubam in nalogi, ki jo imamo. Levica je enotna: ne zanima nas kopičenje funkcij in nismo naprodaj. Vse, za kar smo vedno želeli delati, je dobrobit prebivalk in prebivalcev občine.

Levica vam sporoča, da ne more več pristajati samo in zgolj na lepotne popravke, ki služijo prikrivanju slabega ravnanja in vodenja občine. Ne računajte zgolj na bližino oblastiželjnežev, ki so iz oportunizma zapustili prejšnjega vodjo in vse tiste, ki so se v prejšnjih mandatih šli navidezno opozicijo, take, ki so bili raje odsotni na sejah delovnih teles in občinskega sveta, kot da bi opozarjali na dolgoletne nepravilnosti. V Levici smo glasove volivcev dobili na podlagi jasnega programa, ki se mu ne mislimo odpovedati. V Levici smo podprli spremembe, ne pa slabega replikanta Borisa Popoviča.

Koper, 23. 9. 2019

Deli.