Levica Istra: Nove ali stare mere demokratičnega dialoga? Pismo koprskemu županu

Naše včerajšnje pismo je pri županu izzvalo buren odziv. Njegova domnevna umirjenost se je očitno v devetih mesecih spremenila v prevzetnost. V Levici smo svoja nestrinjanja večkrat izrazili interno, na t.i. koordinacijah (sestankih predstavnikov strank in list, ki sodelujejo z županom, koalicije formalno namreč ni), kjer pa so ostale preslišane: županova vrata so morda bila odprta, a posluha ni bilo. Glede na količino usklajevanja, ki so ga te koordinacije vsebovale, bi bilo povsem enako, če jih ne bi bilo. In ravno na teh koordinacijah so se že pojavili pozivi (konkretno tudi s strani predstavnikov Gibanja Skupaj), da se ta “koalicija” formalizira z dvema dokumentoma: programom in dogovorom o sodelovanju, kar se seveda ni zgodilo. Trenutni format neformalnega omizja očitno županu ustreza, saj tako ni nikomur odgovoren za svoje poteze.

Županu smo s konstruktivno kritiko želeli povedati, da sprejete odločitve niso v skladu s predvolilnimi zavezami (sklep o prostem razpolaganju z milijonom evrov proračunskega denarja, primer De Belli, koncesije v zdravstvu, ambulanta družinske medicine na Škofijah, podeljevanje funkcij v občinski upravi in podjetjih prijateljem in ožjim sorodnikom funkcionarjev MOK, itd.), pri čemer njegova reakcija na javno pismo kaže, da ni zmožen ali ne želi sprejeti tovariške kritike.

To jasno dokazuje dejstvo, da je danes župan po seji odbora za družbene dejavnosti podžupanji Maji Tašner Vatovec izročil sklep o razrešitvi s funkcije podžupanje z včerajšnjim datumom. V Levici razumemo to potezo kot zaprtje vrat dialoga, po svoje tudi kot bežanje od odgovornosti in želje po spremembah. Očitno je, da župan ne želi imeti ob sebi partnerja, kakršna je Levica – takega ki konstruktivno opozarja na napake, ki pričakuje javne debate, ne pa dogovarjanja za zaprtimi vrati, kot smo bili navajeni s strani prejšnje garniture.

Zaradi vsega tega, v prvi vrsti pa pomanjkanja posluha in pripravljenosti na reševanje težav, v Levici ocenjujemo, da je sodelovanje z županom podpora starim politikam in ne prispevek k razvoju mesta, k spremembi delovanja in demokratizaciji občine. Še enkrat poudarjamo, da smo g. Bržana podprli v dobri veri, da bo presekal s slabimi praksami šestnajstletne vladavine prejšnjega župana, do katerih smo bili ves čas ostri kritiki. Očitno temu ni tako.

Ker takšne avtoritarne prakse v Levici ne želimo in ne moremo podpirati sporočamo, da prekinjamo sodelovanje z županom in da nadaljujemo naše delo za dobro skupnosti.

Deli.