ZA hitro cesto, BREZ korupcije in uničevanja kmetijskih zemljišč

Več kot 25 let prebivalci Koroške, Kočevja in Bele krajine čakajo na ustrezno prometno povezavo s preostalo Slovenijo. Niti ena vlada ni izpolnila svojih obljub, da bo zgradila cestne in železniške povezave. Ko je vlada Marjana Šarca 10. oktobra 2019, na 99. obletnico plebiscita na Koroškem, sprejela predlog zakona o poroštvu za hitro cesto na Koroško, v Levici nismo nasprotovali ideji cestnega povezovanja do odrezanih regij. Naše stališče o hitri cesti je od začetka jasno. Podpiramo idejo, da se morajo odrezane regije, kot sta Koroška in Bela krajina, ki nimajo drugih železniških in avtocestnih povezav, čim prej povezati z avtocestnim križem Slovenije.

Od vstopa v parlament smo zagovarjali hitro umeščanje severnega dela tretje razvojne osi do Velenja po trasi, ki je cenejša, uniči manj kmetijskih zemljišč, ki so slabša, ter zahteva rušitev neprimerno manjšega števila stanovanjski objektov kot ta, ki jo zagovarja vlada. Zagovarjali smo gradnjo po trasi že obstoječe regionalne povezave med Celjem in Velenjem, kjer bi se lahko začelo graditi takoj. Namesto tega se je zavlačevalo in iskalo dražje in manj racionalne rešitve. Prav tako smo od vstopa v parlament zahtevali gradnjo tretje razvojne osi do Bele krajine. Dobili smo celo zagotovila ministra Gašperšiča, a je takratna Vlada RS besedo požrla – in v poroštvenem zakonu južnega dela tretje razvojne osi zdaj ni.

V Levici nikoli nismo ovirali postopkov umeščanja tras v Državni prostorski načrt (DPN), zato nam danes ni mogoče očitati, da smo nasprotovali umeščanju hitre ceste v prostor. Vendar imamo pomisleke glede favorizirane najdražje trase F2 oz. kasneje optimizirane trase F2-2, ki se priključi na avtocestni križ pri naselju Braslovče – tako z ekonomskih kot z ekoloških gledišč. 

Vsa ta leta smo zagovarjali stališče »enakopravne/enakovredne obravnave«, torej načelo, da je treba pred umeščanjem katerekoli trase v spornem delu tretje razvojne osi (3RO) najprej izvesti dodatno primerjalno študijo, ki bi objektivno ocenila trasi F2-2 in F6. Slednja vključuje priključek hitre ceste pri Arji vasi in naj bi bila po nekaterih uradnih ocenah celo do 200 milijonov evrov cenejša!

Ta cesta bo ena najdražjih v zgodovini Slovenije. Po trenutnih ocenah vrednosti, ki jih navaja vlada v predlogu zakona, bo gradnja celotnega severnega odseka tretje razvojne osi stala »720,03 milijona evrov brez DDV in stroškov financiranja«. Cena gradnje enega kilometra ceste, če v ta znesek štejemo tudi vse dovozne ceste, torej znaša dobrih 37 milijonov evrov, kar je več celo od ene najdražjih gradenj avtocest pri nas, to je gradnja preko Trojan, kjer je cena na kilometer ceste znašala 35 milijonov evrov.

V Levici smo vedno spraševali, zakaj se v javnosti vseskozi favorizira samo najdražja rešitev, ki je tudi z ekološke plati najbolj sporna. Ta trasa namreč predvideva asfaltiranje najmanj 120 hektarjev obdelovalnih kmetijskih površin, v prvih 13 kilometrih ceste rušenje najmanj 147 objektov, od tega 43 domov. S tem bodo nastali nepotrebni stroški in selitve družin, čemur bi se lahko izognili z varianto F6 oz. situacijo omilili, če bi Vlada RS delovala v najboljšo korist vseh.

Strokovnjaki tudi opozarjajo, da je nadaljnja gradnja hitre ceste po sporni trasi, ki poteka skozi »ugrezajočo zemljo« pri rudniku Velenje, tvegana. Gradnja do Slovenj Gradca se po nepotrebnem podraži zaradi viaduktov in predorov. V vsakem primeru pa bo zaradi naštetega dolgoročno vzdrževanje ceste zelo drago, kar bo posledično tudi podražilo cestnino in vinjeto. Res želimo dvakrat preplačati cesto, ki bi jo lahko zgradili tudi na cenejši in do okolja in ljudi prijaznejši način?

Ta vprašanja smo si vseskozi zastavljali le v Levici. Druge stranke in vlade pa so bile gluhe do pozivov lastnih državljanov, stroke in civilnih iniciativ, naj ukrepajo v najboljšo korist države in prebivalcev Koroške, ne pa zgolj gradbenih lobijev in zemljiških špekulantov, ki želijo z najdražjo traso očitno samo služiti denar. Še pred začetkom gradnje so se namreč že pojavili sumi korupcije oz. prekupčevanja z zemljišči, saj naj bi pred desetimi leti, ko so bili znani izsledki študije variant, zlasti na trasi F2 s pomočjo kmetijskega ministrstva začeli spreminjati namembnost kmetijskih parcel v gradbene. 

V Levici podpiramo takojšen začetek gradnje tretje razvojne osi od Koroške do Bele krajine, a brez korupcije, brez novih TEŠ 6, brez nepotrebnega uničevanja stanovanjskih hiš, kmetijskih zemljišč in drugih naravnih virov. Takšne rešitve so možne, a se je tudi ta vlada, kot kaže, odločila nadaljevati staro politiko.

Deli.