Prejemniki invalidskih nadomestil na krajšem delovnem času, pozor

V času sprejemanja koronaukrepov smo vseskozi zahtevali, da naj bo do kriznega solidarnostnega dodatka upravičenih tudi okoli 12 tisoč prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so zaposleni za krajši delovni čas. S tretjim koronapaketom je vlada to tudi uresničila – vendar na način, da ZPIZ kot pristojni zavod upravičencev ne bo obvestil po uradni dolžnosti.

Upravičenci morate torej na spletno stran ZPIZ in na enega od štirih načinov izpolniti vlogo. Podrobnosti tukaj: https://www.zpiz.si/…/izplailo-enkratnega-solidarnostnega-d…

Pozor, vlogo lahko oddate samo še do 30. junija!

Deli informacijo naprej. Kjer državna administracija ne zna ali ne želi jasno obveščati prebivalcev, tam poskrbimo sami za to!

Deli.