Amandmaji Levice h koronapaketu za zaščito najrevnejših družin

Trenutni vladni ukrepi ne dosežejo ene najbolj ranljivih skupin prebivalstva – revnih družin. Interventni zakon sicer določa enkratni znesek v vrednosti 150 evrov za prejemnike socialne pomoči in dodatek na velike družine za čas trajanja epidemije v obsegu med 100 in 200 evri. Na nobenem mestu pa ne govori o družinah z nižjimi dohodki, enostarševskih še posebej, in tudi takšnih, kjer je starš zaposlen samo za polovični delovni čas zaradi majhnih otrok. Prav tako vlada ne utemeljuje, zakaj so nekatere skupine upravičene do enkratnega denarnega nadomestila, za druge pa ukrepi veljajo do konca epidemije.

Ker so osnovne šole in gimnazije v času epidemije zaprte, so prehrano za učence dolžni zagotoviti starši. Učenci in dijaki, upravičeni do subvencije malice in kosila, živijo v družinah, ki so imele že brez krize prenizke dohodke za nabavo osnovnih življenjskih potrebščin. Tudi humanitarne organizacije opozarjajo, da je za mnoge otroke šolsko kosilo edini topel obrok v dnevu.

Materialno stanje mnogih družin se je zaradi prenosa pouka na dom in varstva otrok še dodatno poslabšalo. Redno zaposleni starš, ki skrbi za otroka, bo sicer po novem zakonu poslan z dela na čakanje z 80 % plače, vendar ob nizkih dohodkih to ni dovolj za preživetje celotne družine. Pri zaposlenih za polovični delovni čas in samozaposlenih pa se upad dohodka še toliko bolj pozna. Nihče ni niti pomislil, da se je plačano delo vzgojiteljic, učiteljev in kuharic preneslo na neplačano delo doma, kar pomeni, da bi tudi starši na čakanju morali ohraniti 100 % nadomestilo. Še posebej so ogrožene enostarševske družine, saj so odvisne zgolj od dohodka ene odrasle osebe, ki je v času epidemije zaradi varstva otrok bistveno ogrožen.

𝗞𝗮𝗷 𝗽𝗿𝗲𝗱𝗹𝗮𝗴𝗮𝗺𝗼?

  1. da se družinam, ki so upravičene do subvencije malice in kosila za čas trajanja epidemije nakaže znesek v višini odobrene subvencije, ki jim pripada po veljavni odločbi;
  2. da se najrevnejšim družinam zviša otroški dodatek za 100 % in s tem nadomesti izpad dohodka zaradi varstva in poučevanja otrok na domu;
  3. da se v oprostitev prispevkov za samozaposlene vključi tudi tiste, ki so zaradi skrbi za otroke samozaposleni za polovični delovni čas;
  4. da se vsa denarna nadomestila za ogrožene skupine prebivalstva izplačujejo do konca trajanja epidemije.

 

Deli.