Kontakt

Naslov
Levica
Prešernova cesta 3
1000 Ljubljana

Davčna številka
57232440

Kontakt centralne pisarne
info@levica.si
01/320 60 72

Kontakt za medije
Nikola Janovič
nikola.janovic-kolenc@dz-rs.si
031 607 871