Koalicija o Zakonu o romski skupnosti manjšini ni dovolila niti govoriti

Združena levica je s podporo praktično celotne romske skupnosti predlagala zakon, s katerim bi Romom končno zagotovili osnovne pogoje za človeka vredno življenje. Videti je bilo, da bo vlada Stranke modernega centra delovala enako kot vlade pred njo – z zavračanjem rešitev in praznimi obljubami, da bo probleme rešila sama. A vladna koalicija je presegla svoje predhodnike in ni dovolila niti demokratičnega minimuma, namreč razprave o predlogu. Na današnji obravnavi predsednik pristojnega odbora, Dušan Verbič iz SMC, ni hotel dati besede predstavnikom romske manjšine, nato pa razprave ni dovolil niti manjšini v Državnem zboru, poslancem Združene levice.

Matjaž Hanžek: “Deset let gledamo kako neuspešno deluje Zakon o romski skupnosti, še veliko dlje pa vemo v kakšnih človeka nevrednih razmerah živijo Romi. Trenutna vlada je se do Romov vede enako kot tiste pred njo,ponujene rešitve zavrača, istočasno pa obljublja “boljše” rešitve, ki pa jih nato od nikoder ni. V Združeni levici bomo zahtevali, da vlada obljube izpolni, če jih ne bo pa bomo poizkusili ponovno. Pri človekovih pravicah ne smemo popuščati.”

ZL PREDLAGA KONKRETNE UKREPE ZA IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJA ROMOV

V ZL želimo s konkretnimi ukrepi bi odpravili pomanjkljivo zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev na področju infrastrukture in bivanja ter izboljšati raven političnega organiziranja in delovanja Romov v Sloveniji. Zato smo predlagali višjo povprečnino za občine za vsakega pripadnika romske skupnosti v njej, moratorij na prodajajo zemljišč, na katerih živijo Romi, več politične avtonomije za Rome, novo sestavo in bolj demokratičen način imenovanja Sveta romske skupnosti in jasna določitve njegovih nalog idr.

Kljub temu, da je predlog prinašal številne izboljšave neustrezne in zastarele zakonodaje ter položaj romske skupnosti. Vladna koalicija o teh nujno potrebnih spremembah ni bila pripravljena niti razpravljati.

KOALICIJSKI BULDOŽER TEPTA OSNOVNA DEMOKRATIČNA NAČELA

Življenje brez osnovnih sredstev, tekoče vode in elektrike, velik razvojni zaostanek in delež brezposelnih so posledica desetletij zanemarjanja položaja romske skupnosti s strani politike. Zato ne preseneča informacija, da naj bi Evropsko sodišče za človekove pravice letos obsodilo Slovenijo, ker Romi pri nas nimajo urejenih bivanjskih razmer.

Rešitve, ki jih predlaga Združena levica, so plod dveletnega usklajevanja z romsko skupnostjo in strokovno javnostjo in bi pomenile zgodovinski korak naprej. A trenutna oblast, tako kot vse pred njo, za ta vprašanja nima nikakršnega posluha.

Na današnjo obravnavo predloga na odboru za notranje zadeve predsednik odbora, Dušan Verbič, prvotno sploh ni hotel povabiti predstavnikov romske skupnosti, ki so za to izrazili interes. Nato pa predstavnikom Amnesty International in domačih romskih organizacij ni dovolil predstaviti stališč o zakonu, ki se tiče prav njih. Nato je šel še dlje, tudi poslancem je onemogočil kakršnokoli razpravo o zakonu. Koalicijski buldožer je v nasprotju s Poslovnikom Državnega zbora brez razprave izglasoval sklep, da zakon ni primeren  za nadaljnjo obravnavo.

PREDLAGAMO RAZREŠITEV PREDSEDNIKA ODBORA ZA NOTRANJE ZADEVE VERBIČA

Zaradi današnjih grobih kršitev poslovnika Državnega zbora in osnovnih demokratičnih standardov, Združena levica predlaga razrešitev predsednika odbora za notranje zadeve Dušana Verbiča. Današnja dejanja Verbiča so zgolj zadnja v nizu kršitev, ki si jih je kot predsednik odbora privoščil, in nedvomna kaplja čez rob.

Dogajanje na seji so na skupni novinarski konferenci obsodili tudi predstavniki romskih organizacij: Zveza Romov za Dolenjsko, Zveze za razvoj romske skupnosti Bele krajine in Zveze romske skupnosti Umbrella-Dežnik.

Matej T. Vatovec, predsednik Komisije za poslovnik: “Arbitrarno odločanje, mimo vseh pravil, kdo ima pravico govora in razprave v Državnem zboru in kdo ne, ki si ga je privoščil Dušan Verbič, so tako hude kršitve poslovnika in osnovnih demokratičnih standardov, da ne vidimo kako bi lahko funkcijo predsednika odbora za notranje zadeve opravljal še naprej. Zato v Združeni levici predlagamo njegovo razrešitev.”

In medtem ko so se v stranki SMC po vsem sodeč odločili za taktiko proceduralnega blokiranja in kršenja poslovnikov, ki so osnova za delovanje v Državnem zboru, bodo težave, s katerimi se že desetletja sooča romska skupnost, ostale še naprej.

Deli.