Koalicija je na predlog ZL umaknila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-I) iz obravnave

IZJAVA ZA JAVNOST

 

V Združeni levici smo že na 10. seji Obora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo (08.09.2015) ocenili, da je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-I), ki ga je v proceduro vložila Vlada, nedodelan, slab in škodljiv, saj se z njim krajšajo roki za stranke (pri vročitvah) ter slabša pravna varnost strank v postopku. Prav tako smo Vlado opozorili, da poleg omenjenega navedene spremembe ne bodo imele nobenega vpliva na trajanje postopkov, saj se v sam postopek sploh ne spuščajo, medtem ko se spreminja le način in vrste vročanja ter krajša roke glede nastanka fikcije vročitve. Kljub vztrajanju Združene levice, da se razprava o zakonu vseeno opravi, saj je tako slabo pripravljen predlog zakona treba zavrniti in pripraviti boljše rešitve, je bila razprava o protiustavnih rešitvah preložena, ker naj predstavniki ministrstva niso imeli dovolj časa za pripravo amandmajev in da bodo le te pripravili za obravnavo naslednji mesec.

Danes, ko je bila na pristojnem odboru ponovno predvidena obravnava predlaganega zakona, obljubljenih amandmajev še vedno ni bilo. Koalicija je vložila le amandmaje k prehodnim in končnim določbam, s katerimi »spreminjajo sistematiko predloga zakona«, tako da črtajo vse obstoječe prehodne in končne določbe; skupaj 13 členov, in povsem 8 novih členov. V Združeni levici smo ocenili, da je predlog Zakona še eno nomotehnično skropucalo, ki gre zgolj in samo na škodo državljank in državljanov ter odbor opozorili, da je poleg omenjenega predlog po mnenju Zakonodajno-pravne službe celo v nasprotju z Ustavo. Zato smo v Združeni levici še enkrat predlagali, da se opravi razprava o predlogu zakona, ki bo koristila predvsem ministrstvu, da sliši kakšno ustreznejšo rešitev na področju upravnih postopkov, ter da po opravljeni razpravi odbor sprejme sklep, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Odbor je sprejel predlog Združene levice in po obravnavi sprejel tudi sklep, da Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-I) ni primeren za nadaljnjo obravnavo. S tem, ko je vladajoča koalicija prisluhnila predlogu Združene levice in umaknila postopek iz obravnave, je končno naredila nekaj dobrega za prebivalke in prebivalce Slovenije.

 

 

Deli.