Izredni dopust za spremstvo prvošolčka na prvi šolski dan soglasno podprt na odboru za delo!

Odbor za delo je danes obravnaval predlog Levice, ki vsem staršem priznava pravico do izrednega dopusta zaradi spremstva svojega otroka v šolo na prvi šolski dan. Z zakonom izenačujemo pravice staršev v zasebnem in javnem sektorju, s tem pa tudi odpravljamo diskriminacijo otrok, na podlagi položaja njihovih staršev. Predlog so danes podprle vse poslanske skupine. V Levici pričakujemo, da bo naš predlog soglasno podprt tudi na decembrski redni seji državnega zbora. 

Spremstvo otroka je enkraten, neodložljiv in družbeno pričakovan dogodek 

Vrhovno sodišče je oktobra 2018 odločilo, da so javni uslužbenci na prvi šolski dan svojega otroka prvošolca upravičeni do dodatnega dneva plačane odsotnosti z dela. Ob tem je tudi presodilo, da je spremstvo v šolo enkraten, neodložljiv dogodek, pri katerem se od staršev družbeno pričakuje, da ta dan v šoli preživijo s svojim prvošolcem. 

Vsi zaposleni starši pravice do spremstva ne morejo uveljaviti

Pravico do plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolčka omogočajo Zakon o delavcih v državnih organih, kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, nekatere druge kolektivne pogodbe in posamezna podjetja. To pomeni, da pravico do plačane enodnevne odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolca na prvi dan šole lahko uveljavljajo starši, ki so zaposleni v javnem sektorju in le nekateri starši, zaposleni v zasebnem sektorju. Zakonodaja in drugi akti to pravico priznavajo le določeni skupini delavcev, drugi pa ne. Za to ni opravičljivega razloga, saj je prvi šolski dan za vse starše in otroke enako enkraten dogodek.

Poleg tega je neenak položaj zaposlenih staršev prvošolčkov  sporen tudi iz vidika otrokovih pravic. Drugi člen Konvencije o otrokovih pravicah zavezuje države pogodbenice k spoštovanju otrokovih pravic brez kakršnegakoli razlikovanja. Med drugim ne glede na kakršenkoli drug položaj ali okoliščino otrokovih staršev.

Levica za enako obravnavo vseh staršev in otrok

S predlogom zakona predlagamo univerzalizacijo pravice do dodatnega dneva plačane odsotnosti zaradi neodložljivega opravka za vse delavce in s tem razširitev pravice do dodatnega dneva dopusta za vse starše, ki spremljajo svojega otroka v šolo na prvi šolski dan, ne glede na to, ali so zaposleni v javnem ali zasebnem sektorju. 

S predlogom se ne posega v najvišje število dni, za katere lahko delavci uveljavijo pravico do plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin, ampak se v kvoto največ sedmih delovnih dni v koledarskem letu dodaja tudi pravica do enega dneva plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolčka v šolo na prvi šolski dan. 

Miha Kordiš: “Prvi dan šole je za vse prvošolce in starše, ki jih spremljajo, enako enkraten. Ker pa so danes v neenak položaj postavljeni zaposleni starši iz javnega in zasebnega sektorja kot tudi njihovi otroci, je treba to neenakost odpraviti. Zato sem vesel, da je bil predlog Levice, ki vsem staršem podeljuje pravico do plačanega dopusta iz dela zaradi spremstva otroka v šolo na prvi šolski dan, navkljub nasprotovanju delodajalcev, danes soglasno podprt.”

Deli.