Izjava za javnost: PO BANKAH DOKAPITALIZIRAJMO LJUDI! ODPIS DOLGOV NAJREVNEJŠIM. 1. del

Združena levica je danes vložila zahtevo za sklic nujne seje Odbora za finance in monetarno politiko in Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bo predlagala delni odpis dolgov najrevnejšim. V Združeni levici menimo, da je skrajni čas, da država, ki je z milijardami dokapitalizirala banke, zdaj dokapitalizira tudi ljudi in jim omogoči dostojno življenje.

ODPIS DOLGOV NAJREVNEJŠIM

Način reševanja krize je v Evropi in Sloveniji pustil hude socialne posledice. Dolgove, ki so pred krizo nastali zaradi tajkunskih prevzemov, finančnih špekulacij ter splošnega prezadolževanja gospodarstva in bank, so po krizi nase prevzele države. Z reševanjem bankrotiranih bank in podjetij je zasebni dolg postal javni dolg. Javni dolg pa se zdaj doplačuje z varčevalnimi ukrepi, ki prizadenejo ravno najrevnejše in najbolj socialno ogrožene skupine prebivalstva. Revni tako odplačujejo dolgove bogatim.

Socialne posledice tega so katastrofalne. Zadnji podatki kažejo, da v Sloveniji živi kar 291.000 ljudi pod pragom revščine. Po raziskavah se s svojimi prihodki težko preživlja 22% gospodinjstev. V gospodinjstvih z enim dohodkom jih je kar 75% takih, ki ne morejo shajati skozi mesec, medtem, ko vsaka tretja enostarševska družina živi pod pragom revščine. Vsi ti ljudje, vsa ta gospodinjstva, imajo težave z osnovnim preživetjem, s plačevanjem tekočih stroškov življenja: plačevanjem položnic za vodo, ogrevanje, elektriko, komunalo itd.

S podobnimi težavami se ne srečujejo samo ljudje v Slovenija, ampak tudi v drugih državah v Evropi, ki so izvajale politiko varčevalnih ukrepov. Islandija in Makedonija, sta se že odzvali na socialno katastrofo, na Hrvaškem pa so ravno včeraj podpisali sporazum na podlagi katerega bodo telekomunikacijska podjetja, državna podjetja in občine odpisale dolgove svojim dolžnikom v višini 35.000 kun oziroma približno 5.000 evrov.

V nasprotju z milijardnim reševanjem dolgov bank in tajkunov, ta ukrep ne terja ne zadolževanja države, niti ne pretiranih proračunskih izdatkov. Pomeni enostavno, da se država dogovori s komunalo, telekomunikacijskimi podjetji, distributerji elektrike in občinami, da nehajo terjati tiste, ki svojih položnic ne morejo več plačevati. V zameno ta podjetja dobijo davčne olajšave. Pri nas še posebno ne bi smelo biti problema, saj je večina teh podjetij v državni lasti.

Na ta način bi pridobili vsi: podjetja dobijo davčne olajšave, država ne bo utrpela nikakršnih pretiranih proračunskih izdatkov, najrevnejši pa bodo končno lahko zadihali. Država bi s to skromno potezo marsikomu rešila eksistenco. Končni učinek bi se poznal tudi na gospodarski rasti, saj bi se zaradi razbremenitve najrevnejših povečala tudi potrošnja.

V Združeni levici pričakujemo, da bo našo pobudo o delnem odpisu dolgov podprli na vladi kot v občinah in (državnih) podjetjih ter na ta način pokazali veliko stopnjo družbene odgovornosti do najranljivejših delov prebivalstva Slovenije.

Ljubljana, 20.01.2015

Foto: 24ur.com

Deli.