IDS Obalno-kraška: za javni prostor. Proti samovolji enoumja

MSKC-Koper

Po dobrih dvajsetih letih delovanja skušajo koprske mestne oblasti ukiniti tako rekoč edini prostor v mestu, namenjen mladini in alternativni kulturi. Ponovno smo priče poskusu pohabljanja avtonomije praks, ki se s svojim delovanjem upirajo ustaljenim tečajnicam vladajoče logike.

V sredo, dne 7. 1. 2015, je diskretno prišla na dan novica, bolje rečeno sporočilo, da skuša Mestna občina Koper preko zastopniške odvetniške pisarne v roku enega meseca Društvu prijateljev zmernega napredka odvzeti prostore na Gregorčičevi 4 v Kopru, kjer v takšni ali drugačni obliki že od poznih 70. let 20. stoletja domuje Mladinski in kulturni center. Seveda gre zadevo razumeti predvsem kot napad ad hominem na Marka Breclja, sodobnega umetnika in snovatelja mladinskega centra v današnji podobi, ki je županu trn v peti  tudi zaradi svojega političnega delovanja.

Vsekakor so dejavnosti, ki se odvijajo v Mladinskem, kulturnem, socialnem in multimedijskem centru (MKSMC) širšega pomena, ne samo kot prostor za mladino in prostor kulture, temveč tudi kot prostor naprednih dejavnosti, ki v vseh svojih vidikih skušajo prav mlade, vendar ne le njih, vzgajati v duhu drugačnega, samostojnega mišljenja in kritičnosti. V MKSMC se je skozi desetletja vzpostavil in ohranil pomemben segment alternativne kulture, katere dejavnosti obsegajo prirejanje koncertov, likovnih ter fotografskih razstav, produkcijo digitalnih grafik in plakatov, izobraževalne filmske in video projekcije, multimedijske delavnice, video in avdio postprodukcijske delavnice, literarne in potopisne večere, glasbene, plesne in likovne delavnice, alternativne oblike izobraževanja, predstave sodobnega gledališča, performanse in turneje umetniških skupin, ter vsakoletni festival Koperground. Poleg tega so v zadnjih časih v teh prostorih dobili možnost za delovanje tudi gibanja in društva, ki skrbijo za aktivno preživljanje časa za mladino, in dopoldanski center za brezdomce.

Simptomatično in problematično je, da se je namesto premisleka o tem, zakaj tako obsežna in družbeno koristna institucija nima večjega prostora, od tega trenutka dalje potrebno pogovarjati o tem, ali bodo naštete dejavnosti prostor sploh še imele, in čemu se bodo umaknile?

Dejavnost MKSMC je seveda najbolj problematična ravno za oblast. Zaradi statusa in samovolje nekaterih veljakov (ali pač samo enega?) bo celotno lokalno in širše okolje prikrajšano za edino socialno, kulturno in izobraževalno zatočišče pred vse bolj dušečimi pritiski neoliberalne ideologije.

Napovedana izselitev je še toliko bolj sporna zaradi splošnega dolgoletnega pomanjkanja prostorov za druženje in avtonomno ustvarjanje mladih ter razvijanje urbane kulture, ob hkratnem razmahovanju izključno komercialnih glasbenih in kulturnih programov v mestu in regiji. Z napovedano odločitvijo Mestna občina Koper situacijo dodatno poslabšuje in dokazuje, da nima izoblikovane smiselne dolgoročne politike na področju mladine in kulture nasploh, ter s tem tudi ne posluha za potrebe vseh občanov, temveč zgolj za potrebe peščice, ali pa tistih, ki kujejo največ dobička.

Tako pomanjkanje mladinske in kulturne politike v Kopru se kaže v že skoraj popolni ukinitvi vsakršne kulturne dejavnosti: kinematografa v mestnem jedru, propadajoče galerije, okrnjeni muzejski dejavnosti. Še več, ta politika na široko odpira vrata masovni kulturi ter getoizaciji mladih, ki so že potisnjeni na obrobje mesta, v nakupovalna središča. Mladina, starejši in sploh vsi, ki so željni česa drugega, pa migrirajo v Ljubljano, v bližnji Trst in v hrvaško Istro ali še dlje, namesto da bi imeli možnost ustvarjati in delovati v domačem okolju in s tem prispevati k njegovemu oživljanju.

Rešitev je potrebno iskati v širjenju različnih avtonomnih in alternativnih mladinskih samoniklih prizorišč, ne v zatiranju takega delovanja. V Mestni občini Koper je več praznih prostorov, ki bi lahko dobili novo namembnost v obliki centrov progresivne urbane kulture. Odločitev, da se take avtonomne prostore in njihovo delovanje zatre, neposredno oži polje družbenega, izhaja pa iz bojazni, da bi s svojo kritiko in delovanjem sploh spodkopavali etabilirano oblast.

Lokalni odbor IDS Obalno-kraška ne pristaja na navedbe, ki kot razlog za izselitev navajajo pomanjkanje prostorov. Jasno je, da gre za zlonamerno in preračunljivo odstranitev nečesa, kar ostro kritizira ravno napačne poteze etablirane politike. Zato dvomimo, da bo MKSMC prepuščen kolektivu družbeno kritičnih in neodvisnih mladih, ki bi nato isto vladajočo politiko postavljali pod vprašaj.

MOK zato pozivamo, da odločitev o izselitvi MKSCM prekliče, ter da hkrati omogoči dodatne in izboljšane prostorske pogoje za razvijanje urbane kulture v Kopru.

Deli.