Za zakonsko prepoved frackinga v Sloveniji

Pridobivanje zemeljskega plina s hidravličnim drobljenjem (t.i. fracking) se je v številnih državah izkazalo za pogubno za okolje in zdravje lokalnega prebivalstva. Kljub temu je britanska korporacija Ascent Resources želela brez presoje vplivov na okolje začeti s frackingom v Petišovcih. Upravno sodišče je to preprečilo, korporacija pa se je na to odzvala z grožnjami in pritiski. Fracking v Petišovcih je za zdaj  sicer odložen, edini način, da se fracking trajno prepreči, pa je, da se zakonsko prepove.  Zato smo v Levici vložili predlog novele zakona o rudarstvu, s katerim se v Sloveniji trajno prepoveduje pridobivanje zemeljskega plina z okoljsko in zdravju ljudi škodljivo metodo frackinga.

Pogubni vplivi frackinga za okolje in zdravje ljudi

Fracking je metoda pridobivanja nafte in zemeljskega plina, ki se izvaja z lomljenjem kamnin z vbrizgavanjem vode in kemikalij pod zelo visokim tlakom v vrtine, kjer se s konvencionalnimi metodami ogljikovodikov ne da več črpati. Gre za tehnologijo, ki se je v drugih državah že izkazala kot pogubno za okolje in zdravje ljudi. Posledice hidravličnega drobljenja so namreč onesnaženje podtalnice in pitne vode s strupenimi snovmi, degradacija okolja in potresni sunki ob samem hidravličnem drobljenju. To je tudi razlog, da so se številne civilno-družbene pobude po svetu uprle tovrstnem pridobivanju nekonvencionalnih zalog zemeljskega plina. Prav tako se vse več držav odloča za popolno ali delno prepoved frackinga. Med državami EU so fracking že prepovedale ali zelo omejile Bolgarija, Francija, Irska, Nemčija in Velika Britanija.

Kapital zanima zgolj profit, okolje in zdravje ljudi sta zgolj kolateralna škoda

V Sloveniji še ni prišlo do frackinga, saj je do sedaj država ravnala po previdnostnem načelu in poskušala na podlagi izkušenj o škodljivih učinkih frackinga iz tujine preprečiti pogubne vplive na okolje in zdravje ljudi. Korporacija Ascent Resources si na drugi strani v gonji za profit na okolje in zdravje ljudi požvižga. V zasledovanju profita je Ascent lobiral, pritiskal in grozil, a do zdaj mu ni uspelo. Novo upanje je dobil z vlado Janeza Janše, ki je zavezana odpravi vseh ovir za okolju škodljive investicije, s korona zakoni in novelo Zakona o ohranjanju narave pa je dodobra že onemogočila tudi sodelovanje nevladnih organizacij v upravnih in sodnih postopkih pri izdajah različnih dovoljenj. Zato imajo britanski kapitalisti v vlado Janeza Janše upravičeno »več zaupanja, da bo projekt prejel potrebna dovoljenja,« kot so se sami izrazili.

Nataša Sukič: “Edini način, da trajno preprečimo zdravju škodljivo pridobivanje zemeljskega plina s frackingom in okoljsko devastacijo v Sloveniji, je zakonska prepoved frackinga, ki jo danes predlagamo v Levici.”

Skrb za okolje in zdravje ljudi ter boj proti podnebni krizi nam nalaga trajno prepoveda frackinga

Fracking je v Sloveniji treba prepovedati. To nam nalaga Ustava, po kateri mora država skrbeti za uresničevanje pravice prebivalcev do zdravega življenjskega okolja. To nam nalaga skrb za nedavno razglašeno biosferno območje Mure, v katerem je tako Slovenija – kot mednarodna skupnost – prepoznala naravne vrednote izjemnega pomena. In to nam navsezadnje nalaga Pariški sporazum in boj proti podnebnim spremembam, ki od nas terja opuščanje rabe fosilnih goriv in prehod na obnovljive vire. Zato smo v Levici v ta namen pripravili in včeraj vložili v parlamentarno proceduro Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o rudarstvu, s katerim bi fracking prepovedali. Predlagamo, da se zakon uporablja tudi za vse postopke izdaje dovoljenj za fracking, ki so trenutno v teku. Takšna veljava je utemeljena na načelu previdnosti, načelu preventivnega delovanja in načelu zagotavljanja pravice do zdravega življenjskega okolja.

Nataša Sukič: “Odločitev za prepoved frackinga ni samo odločitev za zavarovanje okolja in zdravja ljudi, je tudi odločitev za prihodnost, da preprečimo podnebno katastrofo, ki jo ustvarja brezmejno trošenje in pridobivanje fosilnih goriv.”

Deli.