Evropska vojaška unija PESCO: še več subvencij vojaški industriji

Odbor za obrambo se je danes seznanil z »zavezami« za povečanje vojaških izdatkov, ki jih je vlada podala ob pristopu k pobudi PESCO. Ob tem v Levici znova opozarjamo, da bi bilo treba 1,2 milijardi EUR, ki naj bi jih do 2025 zapravili za oborožitev, nameniti za razvoj in blaginjo!

PESCO ne povečuje varnosti Evrope, ampak zaslužke vojaške industrije

Čeprav naj bi bil namen PESCA racionalizacija, je pogoj za pristop »zaveza«, da bo država vsako leto realno povečala izdatke za vojsko na sploh in za oborožitev posebej. Ni naključje, da sta pobudnici PESCA prav Nemčija in Francija, največji izvoznici orožja v EU-ju!

Povečevanje vojaških izdatkov je nepotrebno: ne le, da so članice EU-ja lani za vojsko zapravile okoli 250 milijard dolarjev; dejstvo je, da nobena država v okolici EU-ja noče niti ni sposobna vojaško ogroziti EU-ja. EU lahko torej k varnosti in racionalizaciji najbolj prispeva s tem, da odreče podporo agresivni ameriški politiki in se začne aktivno zavzemati za politiko miru in nenasilja

Vsak evro za oborožitev je izgubljen evro za blaginjo Slovenije

PESCO ni drugega kot podaljšek Nata, Nato pa od Slovenije v naslednjih letih zahteva pospešeno oboroževanje. Za izgradnjo dveh bataljonskih bojnih skupin naj bi do leta 2025 porabili 1,2 milijarde EUR. Ta enormni znesek se lahko hitro poveča, kar se v bistvu že dogaja. Za opremo prve bataljonske bojne skupine naj bi nabavili 56 osemkolesnikov, kar naj bi po predvidevanjih iz proračunskega memoranduma skupaj stalo 207 mio EUR. A državni sekretar Bizjak je pred kratkim[1] ta strošek povečal na 250 mio EUR!

Luka Mesec: “Kakorkoli obrnemo, gre za enormne zneske, ki bi jih krvavo potrebovali za zagotavljanje dejanske varnosti in razvoja države: 1,2 milijarde EUR do leta 2025 pomeni v povprečju 150 mio EUR letno. Za primerjavo: v letošnjem proračunu je za vse investicije v bolnišnice predvidenih samo 38 mio EUR!”

EU naj namesto vojaških tehnologij subvencionira koristne tehnologije

Cilj evropske vojaške unije je tudi subvencioniranje že tako subvencioniranega razvoja vojaških tehnologij, ki naj bi »koristilo gospodarstvu«. Če bodo članice EU leta 2023 za to namenile 1 % vojaških proračunov, bi te subvencije znašale okoli 3 milijarde dolarjev. V Levci smo prepričani, da bi morale članice EU-ja ta sredstva porabiti za razvoj civilnih tehnologij, ki povečujejo kakovost življenja in varujejo okolje.

Deli.