Evropska obrambna unija (PESCO) je samo podaljšek Nata

Poslanec Miha Kordiš je na vlado naslovil pobudo, naj odpove sodelovanje v mehanizmu PESCO. PESCO je namreč projekt evropskega vojaško-industrijskega kompleksa, namenjen povečanju izdatkov za oboroževanje in okrepitev intervencij v tujini.

 Vlada se je pridružila pobudi brez kakršne koli demokratične razprave

Ministrica za obrambo Andreja Katič je pobudo podpisala 13. novembra, ne da bi se vsaj posvetovala s parlamentom. Mediji so o tem poročali popolnoma nekritično, čeprav gre v resnici za novo v vrsti »zavez« do Nata in EU, ki bodo resno ovirale razvoj in blaginjo države. Ker dokončna odločitev še ni bila sprejeta, lahko škodo še vedno preprečimo!

PESCO ne prinaša racionalizacije, ampak povečanje vojaških izdatkov

Vlada je projekt predstavila kot priložnost za naše gospodarstvo in vojsko. A v resnici je bistvo PESCA »zaveza«, da bo država vsako leto povečala vojaški proračun in da bo 20 % denarja porabila za oborožitev. EU, ki od članic zahteva varčevanje prav na vseh področjih, bo torej s tem mehanizmom zagotavljala predvsem večje povpraševanje za vojaško industrijo. Ni naključje, da sta pobudnici PESCA prav Nemčija in Francija, največji izvoznici orožja v EU-ju.

PESCO ni alternativa Natu, ampak podaljšek Nata

Ustanovitelji PESCA so poskrbeli, da evropska vojaška unije ne bo nadomestek Nata, ampak njegov podaljšek. Preko PESCA bodo namreč tudi nevtralne države, kot je Avstrija, prevzele Natove standarde in omogočile povezljivost svojih enot z enotami Nata. PESCO je od Nata prevzel tudi ideologijo, ki žrtve ameriškega imperializma prikazuje kot grožnje evropski varnosti. Socialisti zahtevamo, da se EU odpove intervencionizmu in da se obramba Slovenije načrtuje racionalno, ne pa na podlagi ideologije tujih centrov moči!

Vsak evro za oborožitev je izgubljen za blaginjo Slovenije

Slovenija srednjeročno ni vojaško ogrožena, predvidena nova oborožitev pa ni namenjena obrambi države, ampak intervencijam Nata v tujini. V teh okoliščinah je treba vojaške izdatke zmanjšati na minimum, vsa razpoložljiva sredstva pa nameniti sanaciji sistemov socialnega in zdravstvenega varstva.

Miha Kordiš: »Zaveze« iz PESCA so zgolj potrditev »zavez« do Nata. Če bodo te »zaveze« upoštevane, bo Slovenija v prihodnjih osmih letih samo za izgradnjo dveh bataljonskih bojnih skupin zapravila 1,2 milijardi EUR, v povprečju torej 150 mio EUR na leto ali štirikrat več, kot bo investirala v bolnišnice in socialne zavode. To noro zapravljanje javnih sredstev moramo nujno ustaviti!«

Deli.