Levica za enako obravnavo staršev otrok v zasebnem in javnem sektorju

V Levici smo danes v parlamentarno proceduro vložili predlog zakona, s katerim bodo vsi zaposleni starši upravičeni do dneva plačane odsotnosti iz dela zaradi spremstva prvošolcev v šolo na prvi šolski dan. Pod zakon se je podpisalo 35 poslank in poslancev iz vrst Levice, SDS in en poslanec SD. Pričakujemo, da bo zakon, ki izenačuje pravice staršev v zasebnem in javnem sektorju, s tem pa tudi odpravlja neupravičeno razlikovanje med otroci na podlagi položaja njihovih staršev, ob obravnavi deležen podpore vseh parlamentarnih strank.

Vstop prvošolčka v šolo je pomemben dogodek, ne le zanj, temveč tudi za njegove starše. Ker gre za izjemen in neodložljiv opravek, je Vrhovno sodišče oktobra 2018 odločilo, da so javni uslužbenci na prvi šolski dan svojega otroka prvošolca upravičeni do dneva plačane odsotnosti z dela. To pomeni, da danes to zakonsko pravico lahko uveljavljajo le starši, ki so zaposleni v javnem sektorju in le nekateri starši, zaposleni v zasebnem sektorju. Medtem ko so ostali zaposleni starši zunaj javnega sektorja prepuščeni internim dogovorom z delodajalcem.

Poleg omenjenega je neenak položaj zaposlenih staršev prvošolčkov sporen tudi iz vidika otrokovih pravic. Konvencija o otrokovih pravicah v drugem členu zavezuje države pogodbenice k spoštovanju otrokovih pravic brez kakršnegakoli razlikovanja. Med drugim ne glede na kakršenkoli drug položaj ali okoliščino otrokovih staršev.

Dr. Matej T. Vatovec: “Vsi zaposleni starši pravice do spremstva prvošolčka na dan vstopa v šolo ne morejo uveljaviti, za kar ni opravičljivega razloga. Zato smo  danes vložili zakon, s katerim bomo to krivico odpravili in vsem zaposlenim staršem, ne glede ali so zaposleni v zasebnem ali javnem sektorju, omogočili pravico do dneva plačane odsotnosti iz dela zaradi spremstva prvošolcev v šolo na prvi šolski dan.”  

Ker trenutno veljavna zakonodaja in drugi akti pravico do spremstva prvošolčka na dan vstopa v šolo priznava le določeni skupini delavcev, drugi pa ne, smo v Levici pripravili zakonski predlog, pod katerega se je podpisalo 35 poslancev. S spremembo zakona predlagamo univerzalizacijo pravice do dodatnega dneva plačane odsotnosti zaradi neodložljivega opravka za vse delavce in s tem razširitev pravice do dodatnega dneva dopusta za vse starše, ki spremljajo svojega otroka v šolo na prvi šolski dan, ne glede na to, ali so zaposleni v javnem ali zasebnem sektorju. 

Pričakujemo, da bo naš predlog deležen podpore vseh parlamentarnih strank ob obravnavi, saj odpravlja trenutno krivico, ki jo je potrdilo tudi Vrhovno sodišče, in zagotavlja vsem zaposlenim staršem enako pravico do dneva plačane odsotnosti iz dela zaradi spremstva prvošolcev v šolo na prvi šolski dan.

Deli.