Dvig socialne pomoči – delo ministrstva opravila Levica

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je po letih zavlačevanja končno predlagalo dvig socialne pomoči, a le na raven, ki ne dosega niti osnovnih življenskih stroškov iz leta 2009. Na 331 evrov. V Levici smo predlagali konkretnejši dvig in uspeli! Odbor je na koncu izglasoval amandma Levice, ki bo pomenil dvig socialne pomoči na 385 evrov. Sledi boj za končno potrditev na plenarni seji DZ.

Leta čakanja na dvig socialne pomoči

Zgodba ima dolgo brado. 5. februar 2015 je Anja Kopač Mrak v imenu Vlade podpisala Socialni sporazum za leti 2015 in 2016. V njem se je vlada zavezala, da bo v letu 2016 uskladila osnovni znesek socialne pomoči z novim izračunom minimalnih življenjskih stroškov. Vlada obljube do danes ni izpolnila! Ministrstvo je izračun pridobilo šele aprila lani, novela zakona o socialnovarstvenih prejemkih je bila v javno razpravo vložena šele konec oktobra. Čeprav se je javna razprava končala že 27. novembra, vlada novele do konca letošnjega februarja ni potrdila in poslala v državni zbor.

Zato smo 19. februarja v Levici na vlado in ministrstvo za delo naslovili pobudo, v kateri smo zahtevali, da vlada na naslednji seji sprejme novelo Zakona socialnovarstvenih prejemkih in jo pošlje v obravnavo državnemu zboru ter z njo zagotovi dostojen znesek socialne pomoči vsem prejemnikom. Znesek, ki ga je ministrstvo predlagalo v javni razpravi (331,26 evrov), je namreč za 85 % nižji od uradno ocenjenih minimalnih življenjskih stroškov (613,41 evrov).

Vlada je nato zakon potrdila šele 8. 3. 2018. V njem je predlagala dvig socialne pomoči na 331,16 EUR, kar predstavlja zgolj 75 % osnovnih oziroma kratkoročnih minimalnih življenjskih stroškov (441,67 evra). Torej vlada po dolgem zavlačevanju sedaj predlaga 75 % socialne države.

S široko podporo humanitarnih organizacij delo vlade opravila Levica

Levica je na nerazumen predlog ministrstva odgovorila z dvema amandmajema, ki sta požela tudi podporo med humanitarnimi in drugimi organizacijami na področju zaščite najranljivejših družbenih skupin, med njimi Petke za nasmeh in Delavske svetovalnice. Predlagali smo: 1) dvig socialne pomoči na 441 evrov, kolikor po najnovejšem izračunu znaša goli minimum preživetja; 2) da se ta znesek vpelje s 1. 1. 2019, do takrat pa se socialna pomoč dvigne na 385 evrov, kolikor so znašali življenjski stroški leta 2009. Odbor je s 7 glasovi ZA in enim PROTI izglasoval drugi amandma. Sledi torej boj na plenarni seji DZ, kjer bomo ostale stranke držali za besedo.

Luka Mesec: “Poslanke in poslanci so – po štirih letih našega prigovarjanja – končno razumeli, da je naloga socialne države odprava, ne pa vzdrževanje revščine. Resorno ministrstvo pod vodstvom Anje Kopač Mrak je namreč več kot desetleje socialne pomoči držalo daleč pod pragom revščine. Danes je bil storjen pomemben prelom s tako politiko. Ministrica za delo sicer že napoveduje, da bodo skušali zakon minirati na seji, ampak se ne damo.

Deli.