Državljani leta 91 niso glasovali za obnovo kapitalizma!

Odbor DZ za finance je danes obravnaval in zavrnil Deklaracijo o neobstoju prehoda iz družbene lastnine v državno, ki jo je pripravili Rastko Plohl iz Neodvisnega sindikata Slovenije, podprla pa množica delavskih in drugih organizacij.

Deklaracija je protest ljudi proti prvotni akumulaciji kapitala, s katero je politični razred razlastil večino državljanov in ustvaril kapitalistični razred. Je protest proti slabemu upravljanju in razprodajanju državnih podjetij, ki se še kar nadaljuje. Je pa tudi izraz zavedanja, da je treba čim prej odpraviti kapitalizem in zgraditi socialistično družbo.

Levica je kot edina protikapitalistična stranka v parlamentu deklaracijo seveda podprla z obrazložitvijo, da bo za uveljavitev njenih ciljev seveda potrebna radikalna sprememba družbenega sistema. Odbor deklaracije seveda ni sprejel.

Deli.