Dovoljenje za obratovanje NEK ne sme biti več brez časovne omejitve

Včeraj je bil pri obravnavi novega Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji sprejet amandma Levice, ki nalaga uskladitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti Nuklearne elektrarne Krško (NEK) z novim zakonom. To je pomembno, ker je trenutno dovoljenje za obratovanje NEK brez časovne omejitve, vsebina dovoljenja pa se z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji nikoli ni usklajevala.

Violeta Tomić: »Jedrska elektrarna sama po sebi ne more delovati neomejeno, njeno delovanje pa tudi ni odvisno samo od notranjih tehničnih pogojev objekta, temveč tudi od zunanjih okoliščin – splošnega stanja okolja, povečanega tveganja zaradi drugih objektov, družbene sprejemljivosti zaradi jedrskih nesreč. Zato je edino pravilno, da se za NEK sprejme zakonska ureditev s časovno omejenim dovoljenjem.«

Največji jedrski objekt v državi ne more imeti dovoljenja za nedoločen čas

Od leta 2002 je sistem izdajanja dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti, skladno z direktivami Euratom in Konvencijo o jedrski varnosti, urejen z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Ta tudi za manjše sevalne naprave določa obveznost dovoljenja in njegovo časovno omejenost. Zato je nesprejemljivo, da ima največja in edina jedrska elektrarna obratovalno dovoljenje  z neomejeno veljavnostjo.

V Levici smo zato predlagali, da se tudi za NEK obratovalno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti časovno omeji. Amandma Levice je bil izglasovan s petimi glasovi za in štirimi proti. Zdaj mora prestati še obravnavo na plenarni seji Državnega zbora, kjer se bo glasovalo o zakonu kot celoti.

Violeta Tomič: “V primeru, da bo sprejeti amandma ostal v zakonu, bo to jasno sporočilo upravljavcu NEK, Gen energiji, da izkoriščanje jedrske energije za proizvodnjo elektrike v prihodnosti ni gotovo dejstvo.”

NEK2 narekujejo pričakovani profiti, ne pa celovit premislek o prihodnosti energetike

Gen energija je v študije za pripravo izgradnje drugega bloka NEK (NEK 2) investiralo že več milijonov evrov, čeprav odločitev o gradnji drugega bloka nikoli ni bila sprejeta na ravni države. Vladajoča koalicija je o tem vprašanju obljubljala izvedbo posvetovalnega referenduma, a je jasno, da le-tega v tem mandatu ne bo izpeljala. Kljub pozivom za zaustavitev vlaganj v drugi blok NEK, katerega vrednost se ocenjuje v petkratniku prvotno ocenjene vrednosti za TEŠ 6, Gen energija še vedno vodi agresivno PR kampanjo, v kateri jedrsko energijo prikazuje kot čisti vir energije, drugi blok pa kot gotovo dejstvo. Sprejetje našega amandmaja je jasno sporočilo, da tudi v politiki jedrska energija ni obče sprejeta kot primeren način proizvodnje elektrike.

Deli.