Komercialne zavarovalnice so v času krize z dopolnilnim zavarovanjem zaslužile 20 milijonov evrov

Tudi v času krize zaradi koronavirusa so praktično vsa gospodinjstva v Sloveniji v nabiralnike prejela 35 evrsko položnico za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Položnica je prišla in jo je bilo treba plačati v nespremenjenem znesku, čeprav se storitve, ki se krijejo iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, praktično ne izvajajo.

Zdravstveni zavodi v času izvajanja ukrepov za omejitev epidemije COVID-19 ne izvajajo rednih, temveč zgolj nujne zdravstvene storitve. Večina zdravstvenih storitev, ki se izvaja, zahteva zgolj minimalna doplačila, ki se krijejo iz dopolnilnega zdravstvenega. Kljub temu da storitev ne morejo uporabljati, 95% prebivalstva še naprej plačuje visoke premije dopolnilnih zavarovanj, ki se nabirajo na računih komercialnih zavarovalnic. V vsakem mesecu takega delovanja naj bi komercialne zavarovalnice iz naslova premij dopolnilnega zavarovanja in neizplačanih škod dodatno zaslužile okoli 20 mio evrov.

Plačilo mesečne položnice marsikomu predstavlja velik del dohodka. Upokojenec s 400€ pokojnine  za plačilo položnice za dopolnilno zdravstveno zavarovanje na leto plača več kot eno celo mesečno pokojnino. Po drugi strani pa so komercialne zavarovalnice osvobojene vsake odgovornosti pri kriznih ukrepih, kar je nesprejemljivo. Ob vsem tem vlada Janeza Janše ni predvidela nikakršnega kriznega financiranja javnih zdravstvenih zavodov, ki bodo zaradi aktivnosti pri reševanju epidemije imeli enormne dodatne stroške. Še enkrat se je izkazalo, kako nesmisleno in nepravično je dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

V Levici smo prepričani, da bi morale komercialne zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, prispevati k obrambi in delovanju javnega zdravstvenega sistema, ki se je znašel v času epidemije pod ogromnimi obremenitvami. Na vlado Janeza Janše zato naslavljamo pobudo, s katero predlagamo, naj  z naslednjim protikriznim zakonom:

  • predlaga Državnemu zboru zamrznitev plačil premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za čas trajanja epidemije,
  • naloži komercialnim zavarovalnicam, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, da že zbrane premije za programe, ki se ne izvajajo, nameni neposredno za zagotavljanje likvidnosti javnih zdravstvenih zavodov.

Ker dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačujemo praktično vsi,  je prav, da imamo od njega tudi koristi vsi, ne zgolj vodstva komercialnih zavarovalnic! Dolžnost vlade je, da okrepi in pomaga javnim zdravstvenim zavodom, prebivalstvu pa olajša življenje v času  epidemije in s tem aktivno pripomore k reševanju njihovih socialnih stisk. 

Po krizi pa bomo v Levici nadaljevali s prizadevanji za ukinitev nesmiselnega in nepravičnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

 

Deli.