Vlada naj nemudoma poskrbi za domove za starejše!

V Sloveniji se soočamo z velikim deležem obolelih za novim koronavirusom v domovih starejših občanov (DSO). Po zadnjih informacijah je okuženih 337 oseb, od tega 94 zaposlenih in 243 oskrbovancev. Število smrtnih žrtev v DSO zaradi novega koronavirusa ni znano, saj vlada teh podatkov ne razkriva, a posamezni zavodi predvidevajo, da je kar 75 % vseh smrtnih primerov v Sloveniji v domovih starejših občanov.

Dostopni podatki za nekatere države EU kažejo, da je delež smrtnih žrtev oskrbovancev v domovih za starejše glede na vse smrtne žrtve med 42 % in 57 %. A ne glede na izkušnje drugih držav in predvidevanja o bistveno višjem deležu smrtnih primerov v DSO slovenska vlada navkljub razpoložljivim kapacitetam starostnikom odreka bolnišnično zdravljenje. Domovi za starejše se spreminjajo v zasilne bolnišnice, čeprav so v javnih zavodih in pri zasebnih izvajalcih še na voljo zadostne kapacitete. Nobenega razloga ni, da bi se starostnikom odtegovala pravica do ustreznega zdravljenja v bolnišnici ter s tem pravica do strokovnega in za bolnika optimalnega načina zdravljenja.

Tudi v domovih izpostavljajo in opozarjajo, da za obvladovanje nastale situacije nimajo niti primernega kadra, niti ustreznega znanja, niti ustreznih tehničnih sredstev. Do vladnih ukrepov so kritični v številnih institucijah in organizacijah: v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Zbornici zdravstvene in babiške nege – Zvezi strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Združenju za dostojno starost Srebrna nit idr.

Za težak položaj, v katerem so se znašli DSO in starostniki, ki prebivajo v DSO, je odgovorna Vlada RS. Glede na izkušnje iz tujine bi morale pristojne institucije večjo pozornost posvetiti navodilom za preprečitev širjenja okužbe v DSO. Pristojno ministrstvo bi moralo v večji meri testirati zaposlene in stanovalce v DSO ter vsem oskrbovancem zagotoviti dostojno bolnišnično oskrbo. Če v javnih bolnišnicah ni zadovoljivih kapacitet za bolnišnično zdravljenje starostnikov s covidom-19, bi vlada morala aktivirati tudi zasebnike. Zakon o nalezljivih boleznih to namreč omogoča.

V Levici zato zahtevamo sklic nujne seje Odbora za zdravje na katerem predlagamo, da Državni zbor vlado pozove, naj:

  1. zagotovi bolnišnično zdravljenje vsem bolnikom s covidom-19, tudi oskrbovancem v domovih starejših občanov, in s tem v največji možni meri razbremeni domove za starejše;

  2. vključi kadrovske in prostorske kapacitete zasebnih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v reševanje situacije v domovih za starejše občane;

  3. v domove starejših občanov nemudoma prerazporedi zdravstvene strokovnjake, ki so usposobljeni za kakovostno in varno obravnavo starostnikov, okuženih z novim koronavirusom;

  4. redno zagotavlja natančne statistične podatke o številu okuženih ter o številu smrtnih žrtev zaradi covida-19, vključno s podatki o številu žrtev v posameznih starostnih skupinah in številu smrtnih žrtev v domovih starejših občanov;

  5. v domovih starejših občanov poveča obseg testiranja oskrbovancev in zaposlenih.

Deli.