Za javno in solidarno dolgotrajno oskrbo

Ne prekarizacija in privatizacija, zahtevamo javno in solidarno dolgotrajno oskrbo!
𝗩𝗹𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗼𝗹𝗴𝗼𝘁𝗿𝗮𝗷𝗻𝗼 𝗼𝘀𝗸𝗿𝗯𝗼 𝗽𝗿𝗲𝗽𝘂𝘀̌𝗰̌𝗮 𝘁𝗿𝗴𝘂
Vlada ne bi izvajala dolgotrajne oskrbe z javnimi zavodi, ampak bi jo prepustila anarhiji trga. To pomeni vstop agresivnih multinacionalnih verig, oblikovanje monopolov in medsebojno tekmovanje v zbijanju standardov oskrbe in plač zaposlenih. Dejstvo je, da imajo države, ki so oskrbo prepustile trgu (npr. ZDA), najdražje storitve, najslabši standard in največ kršitev.
𝗩𝗹𝗮𝗱𝗮 𝗯𝗶 𝗼𝗺𝗼𝗴𝗼𝗰̌𝗶𝗹𝗮 𝗼𝘂𝘁𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁𝗲𝘃
Vlada bi tistim izvajalcem storitev, ki so javni, dovolila prelaganje posamičnih storitev oskrbe na pogodbene izvajalce. Javno oskrbo bi torej izvotlila na enak način, kot to počnejo dvoživke v zdravstvu: dobičkonosne dele bodo zasedli zasebniki in pobrali finance, preostale storitve pa naj vegetirajo z vedno bolj usahlimi sredstvi.
𝗩𝗹𝗮𝗱𝗮 𝗯𝗶 𝘀𝗸𝗿𝗯𝘀𝘁𝘃𝗲𝗻𝗼 𝗼𝘀𝗲𝗯𝗷𝗲 𝗽𝗼𝘁𝗶𝘀𝗻𝗶𝗹𝗮 𝘃 𝗽𝗿𝗲𝗸𝗮𝗿𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗷𝗼
Poleg zaposlenih v domovih za starejše bi zakon dovolil opravljanje dejavnosti tudi espejem in celo fizičnim osebam. Zaposlovalci pograbijo takšne oblike dela, saj pomenijo večje dobičke na račun nižanja delavskih pravic, nižjih plač in večjega izkoriščanja osebja. Prekarizacija poslabša položaj delovnih ljudi – zlasti žensk, ki predstavljajo veliko večino kadra!
𝗩𝗹𝗮𝗱𝗮 𝗯𝗶𝘀𝘁𝘃𝗲𝗻𝗼 𝘃𝗽𝗿𝗮𝘀̌𝗮𝗻𝗷𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰 𝘃 𝗰𝗲𝗹𝗼𝘁𝗶 𝗽𝗼𝗺𝗲𝘁𝗮 𝗽𝗼𝗱 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗿𝗼𝗴𝗼
Vlada se je se v celoti izognila vprašanju financiranja ukrepov in preprosto napisala, da bo oskrbo do leta 2024 v celoti kril proračun. Vlada Janeza Janše bi se hvalila s sprejetim zakonom, s financiranjem ukrepov pa naj se ukvarjajo tisti, ki pridejo za njo.
𝗩𝗹𝗮𝗱𝗮 𝗯𝗶 𝗱𝗼𝗽𝘂𝘀𝘁𝗶𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗿𝗮𝗻𝗷𝗲 𝗱𝗼𝗹𝗴𝗼𝘁𝗿𝗮𝗷𝗻𝗲 𝗼𝘀𝗸𝗿𝗯𝗲 𝗶𝘇 𝘇𝗮𝘀𝗲𝗯𝗻𝗶𝗵 𝘃𝗶𝗿𝗼𝘃
Financiranje javnih storitev iz zasebnih virov pomeni povečanje neenakosti in nedostopnosti teh storitev. Plačila iz žepa si lahko privoščijo samo nekakteri, enako pa velja tudi za nakup tržnih prostovoljnih zavarovanj. Če želimo sistem dolgotrajne oskrbe, ki temelji na univerzalnosti in solidarnosti, potem ta ne sme biti odvisen od debeline denarnice!
𝗞𝗮𝗸𝘀̌𝗲𝗻 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺 𝗽𝗮 𝗵𝗼𝗰̌𝗲𝗺𝗼?
Hočemo dolgotrajno oskrbo, ki bo v celoti organizirana kot javna služba, z jasnimi standardi zagotovljenih storitev in normativi dela, ki ne bodo nižali kvalitete oskrbe ali izkoriščali podplačane in preobremenjene delovne sile.
Hočemo javno dostopno dolgotrajno oskrbo, ki bo financirana solidarno, torej preko prispevkov, ki so odvisni od višine dohodkov in kjer kapital prispeva svoj delež.
In slednjič hočemo dolgotrajno oskrbo, ki bo univerzalno dostopna, enako kvalitetna in pravično razpoložljiva, ne glede na to, kdo je oskrbovanec, kje živi ali koliko dohodkov ima.

 

Deli.