DOKTORSKI ŠTUDIJ NAJ BO ŽE NASLEDNJE ŠOLSKO LETO BREZPLAČEN

Vlada je pred kratkim sprejela Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija, s katero določa način razdeljevanja denarja javnim univerzam za sofinanciranje študija. Danes je o njej razpravljal Odbor za izobraževanje – v Združeni levici sicer Uredbo ocenjujemo kot korak v pravo smer, saj poudarja vlogo javnih visokošolskih zavodov, a smo hkrati do nje kritični, saj področje doktorskega študija potrebuje večje popravke. Zato smo predlagali štiri rešitve, ki bi položaj močno izboljšale:

1. Brezplačen doktorski študij: Financiranje naj bo stabilno, saj minimalen proračunski znesek ni določen, odvisnost od »proračunskih zmožnosti« pa bo študente slej ko prej potisnila v negotov položaj ter nanje prevalila finančno breme doktorskega študija. Že s študijskim letom 2017/18 naj ministrstvo zagotovi dovolj denarja, da bo študij za študente brezplačen.

2. Preprečimo finančno stisko in odvračalni učinek šolnin: V primeru zavrnitve sofinanciranja naj bo študentom zagotovljen izpis brez dodatnih težav in stroškov.

3. Omogočimo doktorskim študentom, da študirajo: Poleg šolnin naj Ministrstvo zagotovi denarne spodbude in štipendije (kot je to že bilo v preteklosti), kar je pogoj, da se ob današnjih prekarnih zaposlitvah študent doktorskemu študiju v celoti posveti.

4. Ustavimo rast šolnin: Uvedejo naj se normirane šolnine, da se ustavi trend višanja šolnin.

Miha Kordiš je povzel zahteve Združene levice: “Pri doktorskem študiju naj veljajo samo kriteriji kakovosti in znanja, ne pa kriteriji finančnega premoženja študenta. Študirajo naj najboljši, ne pa tisti, ki si to lahko privoščijo.”

Ne koalicija ne desna opozicija nista podprli naših predlogov.

Deli.