Konec septembra grozi zaposlenim izpad polovice dohodkov v primeru odrejene karantene

V Levici smo že v juniju predlagali, da se Zakon o delovnih razmerjih dopolni tako, da bo delavcem in delavkam, ki jim odredijo karanteno, s sistemskim zakonom zagotovljeno primerno nadomestilo. Menimo, da se ne sme zgoditi, da zaradi odrejene karantene medicinske sestre, učiteljice, prodajalke in ostali delavci ostanejo kar brez polovice dohodka kar jim ponovno grozi, saj določila glede nadomestil v času karantene iz interventne zakon prenehajo veljati že 30. 9. 2020.

Predlog zakona pred nadaljnjo obravnavo na odboru za delo v sredo 2. 9. 2020 z amandmajem dodatno dopolnjujemo in izboljšujemo. Z amandmajem predlagamo:

  • da nadomestilo za odrejeno karanteno znaša 100 %, če je delavcu odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo, ki se je zgodil na delovnem mestu, in 80% za vse ostale delavce,

  • da  se 100 % nadomestilo zagotovi tudi v primerih, ko je javnim uslužbencem odrejena t.i. preventivna izolacija. Gre za primere, ko javni uslužbenci po navodilu delodajalca ne delajo, in tako predstavljajo rezervo v primeru okužbe njihovih sodelavcev. S tem se zagotavlja razpoložljivost kadra za izvajanje ključnih javnih služb.

  • Na novo predlagamo tudi, da so do nadomestila upravičeni starši in skrbniki otrok in sicer takrat, ko je karantena odrejena otrokom. Starši v teh primerih ne morejo koristiti nadomestila za bolniško odsotnost, in tako pogosto koristijo bodisi letni dopust bodisi breme prenesejo na stare starše. Slednje je sploh problematično, saj vemo, da so starejši rizična skupina.

Predlog dopolnjujemo tudi z določbo, da do konca letošnjega leta sredstva za izplačilo nadomestil Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije zagotavlja proračun. To je smiselno, še posebej z vidika, da se je Zavod zaradi krize koronavirusa znašel v finančni stiski.

Konec maja so zaradi prenehanja veljavnosti interventne zakonodaje vsi delavci (npr. učitelji in učiteljice, ki so prišli v stik z okuženim učencem, zdravstveni delavci, ki so obravnavali okuženo osebo, delavci v proizvodnji, trgovinah in tako naprej), ki so zaradi stika z okuženimi ali potencialno okuženimi morali zaradi varnosti javnega zdravja ostati doma in ostali brez polovice dohodka. Ker se veljavnost interventne zakonodaje izteče že 30.  9 . 2020 je nujno, da te delavce in delavke zavarujemo sistemsko..

V Levici smo mnenja, da odrejena karantena ni akt višje sile, kot se to tolmači po trenutni zakonodaji, temveč politična odločitev, katere namen je preprečevanje groženj javnemu zdravju. Posameznik v karanteni prispeva k splošni dobrobiti in zato je edino pravično, da za to prejme dostojno nadomestilo. Medicinske sestre, učiteljice in prodajalke so med natanko tistimi, že tako podplačanimi delavci, na ramenih katerih smo preživeli prvi val epidemije. Najmanj, kar si zaslužijo, je pošteno nadomestilo za svoje delo.

Deli.