C E T A, T T I P, T i S A : KRATICE, KI KRATIJO NAM PRAVICE!

Evropska komisija se je v tajnosti in brez mandata evropskih državljanov pogodila o vsebini trgovinskega sporazuma s Kanado (CETA) in se ta hip pospešeno pogaja z ZDA o obsežnem trgovinskem in investicijskem sporazumu TTIP. Sporazuma bosta pomembno posegla v pristojnosti držav in njihove nacionalne zakonodaje ter na račun ljudi in okolja višala dobičke korporacij. Sporazumi TTIP, CETA, TiSA povečujejo tveganja za zdravje in blagostanje ljudi in okolja, zato da bi se na drugi strani povečali dobički in ohranili monopoli nadnacionalnih korporacij.

Vabljeni na protest proti tajnim sporazumom 18. aprila ob 11. uri na Prešernovem trgu.

FB dogodek: https://www.facebook.com/events/735708473211607/

Deli.