Abanka mora ostati v lasti državljanov

IZJAVA ZA JAVNOST

Po pripojitvi Banke Celje je Abanka postala največja banka v Sloveniji, s kapitalsko vsoto okrog 4 milijarde in 12-odstotnim tržnim deležem. Zaradi privatizacije NKBM je pomen nove banke za slovensko gospodarstvo in državne razvojne politike še bistveno večji, kot kažejo številke. Zato je treba v njej dolgoročno zagotoviti prevladujoč vpliv Republike Slovenije v novi banki.

V Združeni levici zato pozivamo vlado, da pripravi spremembo Strategije upravljanja, s katero se na seznam državnih naložb vpiše nova združena banka, ki se razvrsti med pomembne naložbe. V banki mora Republika Slovenije ohraniti najmanj 25 % in 1 delnico, hkrati pa mora zanjo veljati klavzula o razpršenem lastništvu, tako da bo delež posameznih privatnih lastnikov manjši od državnega.

V Združeni levici smo že ob sprejemanju strategije nasprotovali temu, da se banki obravnavata kot ločena subjekta, ker je bila pogodba o pripojitvi podpisana že junija. Z amandmajem smo predlagali, da bi vlada po formalni pripojitvi banko samodejno razvrstila med pomembne naložbe. Na ta način lahko vlada prepreči ponovitev zgodbe z NKBM, v katero je bilo samo v zadnji dokapitalizaciji vloženih 870 milijonov javnih sredstev, banko pa so za 250 milijonov prodali špekulativnemu skladu. Tudi v Abanko in Banko Celje je bilo vloženih ogromno javnih sredstev, 433 milijonov z dokapitalizacijo in 370 milijonov v obliki jamstev za obveznice, s katerimi je DUTB odkupila slabe terjatve.

Ob tej priložnosti je treba v Strategijo uvrstiti tudi Telekom Slovenije in ga zavarovati pred izčrpavanji v nadaljnjih, vedno bolj absurdnih prodajnih postopkih.

Deli.